Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 3. 2015

3. izobraževalno srečanje za države družbe: Na kaj biti pozoren pri letnem poročilu

Datum izobraževanja: 17. marec 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

-        vsem članom organov

 

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 3/2015:

 

Naslov predavanj: Na kaj biti pozoren pri letnem poročilu?

Datum izvedbe: četrtek, 26. marec 2015, ob 14.30 uri

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje: garaža Smelt)

 

Spoštovani,

 

zaradi velikega zanimanja na temo letnega poročila, smo dodali dodatni termin na naš seznam izobraževalnih srečanj. Tokrat vas vljudno vabimo, da se udeležite tretjega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, dne 26. marca 2015, od 14.30 do 16.30 ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Kljub temu, da so letna poročila že zdavnaj postala stalnica pri zaključevanje računovodskih izkazov in tudi pri komuniciranju z javnostmi za vse gospodarske družbe, pa je kljub temu ali mogoče ravno zaradi tega vsebina letnega poročila še vedno zelo aktualna tema. Letno poročilo je odlična priložnost, da se družba predstavi svojim deležnikom, hkrati mora predstaviti uravnoteženo in predvsem resnično sliko tekočega poslovanja, načrtov, dosežkov.

 

Ključno vlogo pri pripravi letnega poročila imajo zagotovo uprave družb, izredno pomembni v procesu sprejemanja letnega poročila pa so tudi člani nadzornih svetov in revizijskih komisij. V okviru izobraževanje bomo zato predstavili letno poročilo z vidika zakonskih zahtev, ki jih narekuje predvsem Zakon o gospodarskih družbah, vlogo članov uprav, nadzornih svetov ter revizijskih komisij ter glavna področja, ki pri pripravi in odobritvi letnega poročila zahtevajo še posebno pozornost.

 

Zakaj se udeležiti:

 • Osvežili bomo znanje s področja zakonodaje, ki je relevantna za pripravo letnih poročil ter predstavili obvezne vsebine;
 • Predstavili bomo novosti, ki izhajajo iz novih standardov;
 • Opozorili vas bomo na pasti in predstavili nove trende, ki izvirajo iz mednarodnih praks;
 • Znova bomo osvetlili področje odgovornosti članov uprav ter nadzornih svetov;
 • Pregledali bomo področja, ki so za kvalitetno pripravo letnega poročila še posebej pomembna;
 • Izpostavili bomo predvsem področja, ki so še vedno šibka točka pri predstavljanju ter razkrivanju v letnih poročilih;
 • Predstavili bomo smernice, ki jih nakazujejo zahteve po poročanju o trajnostnem razvoju.

 

Izobraževanje je primerno za:

 • vodstvene kadre
 • člane NS in revizijskih komisij
 • finančne direktorje

 

Predavateljici:

 • mag. Barbara Žibret Kralj, revizijska partnerka, Deloitte revizija, d.o.o.
 • Katarina Kadunc, višja revizijska managerka, Deloitte revizija d.o.o.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko prijavnice (zgoraj v okvirčku) najkasneje do 24. marca 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja