Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 8. 4. 2014

15. izobraževalno srečanje za državne družbe: Mednarodno poslovanje in internacionalizacija slovenskih podjetij

Datum izobraževanja: 8. april 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

##FormImageLink#ID=13##

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB

V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

- vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 15/2014:

 

Naslov predavanja: Mednarodno poslovanje in internacionalizacija slovenskih podjetij

Datum izvedbe: četrtek, dne 24. aprila 2014, ob 14. uri

Lokacija: SMELT, Dunajska 160, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju).

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na petnajsto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 24. aprila 2014, od 14. do 16. ure v SMELT-u, Dunajska 160, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju).

 

Predavanje bo izvedel Janez Juvan.Projektni vodja pri benchamarking študijah s področja trženja, prenosa tehnologij in ustanavljanja konzorcijev. 

 

Na tokratnem predavanju bomo govorili o:

 • oblikah mednarodnega sodelovanja in iskanja potencialnih sinergij pri mednarodnih aktivnostih podjetja,
 • pomembnost posameznih motivov za večjo internacionalizacijo podjetja,
 • ovirah za počasno ali nezadostno internacionalizacijo podjetja,
 • povezovanju tujih partnerjev pri trženju storitev podjetja
 • zavedanju odvisnosti od mednarodnih trgov in strateškega pomena mednarodnega razvoja,
 • učinkoviti in pregledni integracija institucij in učinkovitem delovanju njihovih instrumentov podpore,
 • ustanavljanju konzorcijev za pridobivanje EU sredstev.

 

Cilj izobraževanja je udeležencem podati tako obsežno poznavanje področja, da se bodo znali odločiti:

 • za prepoznavanje pomena trženjske usmerjenosti in razvoja trženjskih strategij na mednarodne trge (pretežno z glavnim izdelkom, storitvijo),
 • kje so največje pomanjkljivost v  integriranost trženja kot kulture delovanja podjetja; tudi na strateški ravni se trženja premalo načrtuje in vpenja oz. povezuje v ostala funkcijska področja,
 • kako se trženjsko raziskovanje osredotoča predvsem na kupce in konkurente, manj na sama okolja in njihove specifičnosti

 

Po opravljenem izobraževanju bi morali udeleženci spoznati, kako je pri preučevanju delovanja podjetij raziskava zajela tudi presojo delovanja podpornih institucij. Pri prodoru na tuje trge namreč ni pomembna le usposobljenost podjetij temveč tudi kakovost domačega poslovnega okolja in podpornih institucij.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Menimo, da je to predavanje pomembno za člane nadzornih svetov in poslovodstev, da se seznanijo s posnetkom stanja, z načinom dela, s ključnimi težavami in izzive, s katerimi se slovenska podjetja soočajo pri svojih mednarodnih aktivnostih in z razumevanjem teh težav lažje sprejemajo svoje odločitve kot organi odločanja.

 

Izobraževanje je priporočljivo za:

 • člane poslovodstev,
 • člane nadzornih svetov,
 • člane revizijskih komisij nadzornih svetov,
 • ostale, ki se pri svojem delu srečujejo internacionalizacijo podjetij.

 

Janez Juvan, dipl. ing. kemije, mag. varstvoslovja, smer mednarodna varnost. Strokovni sodelavec na projektu razvoja tekočih kristalov na Institutu Jožef Štefan, projektni vodja pri benchamarking študijah s področja trženja, prenosa tehnologij in ustanavljanja konzorcijev. Nosilec projekta revitalizacije procesov v državah nekdanje Jugoslavije in strokovni sodelavec nekaterih mednarodnih strateških inštitutov (SWP Munchen, Eliamep Atene, Ceri Pariz, Imemo Moskva).

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SOD (AKTUALNO/IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽBE) http://www.so-druzba.si/sl-si/Aktualno/8, najkasneje do 23. aprila2014.

 

Na spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14 na naslovu:http://goo.gl/jRq6GO.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja