Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 14. 3. 2018

3/2018 Konsolidirano letno poročilo in prehod na MSRP – na kaj morajo biti pozorni nadzorniki in člani uprav

Datum izobraževanja: 14. marec 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list, Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v SREDO, 14. marca 2018, med 14. in 16. uro v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Za pripravo konsolidiranega letnega poročila za leto 2017 veljajo spremenjene določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) iz leta 2015, ki med drugim določa, da morajo družbe, ki so obvezne pripraviti konsolidirano letno poročilo, le tega pripraviti v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Kljub temu, da takšna zakonska zahteva velja samo za konsolidirano letno poročilo (razen določenih izjem) pa se večina podjetij odloči, da bo po MSRP pripravljajo tudi posamične računovodske izkaze oz. letno poročilo družbe.

 

Sam prehod na MSRP ima lahko pomembne učinke na premoženjsko stanje družbe in skupine in prav je, da člani uprav, ki so odgovorni za pripravo letnega poročila in nadzorniki, ki so odgovorni za sprejetje letnega poročila poznajo strokovno podlago za vsebinske spremembe pri tem prehodu. MSRP se od SRS razlikujejo tudi v obveznih razkritjih v letnem poročilu, zato je smiselno, da so člani uprav in nadzorniki seznanjeni vsaj s pomembnimi razkritji v letnem poročilu, ki jih dodatno zahtevajo MSRP-ji.

 

Odgovornosti uprav in nadzornikov pri pripravi in sprejemanju konsolidiranega letnega poročila so podobne njihovim odgovornostim pri letnem poročilu družbe. Poznavanje posebnosti vsebine konsolidiranega letnega poročila je zato nujno.

 

1.            Konsolidirano letno poročilo in prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja

1.1.        Zakonske podlage za pripravo konsolidiranega letnega poročila po MSRP

1.2.        Na kaj morajo biti posebej pozorni člani uprav in nadzorniki pri pripravi in sprejemanju konsolidiranega letnega poročila

1.3.        Bistvene razlike med SRS in MSRP

1.4.        Prehod iz SRS na MSRP – ter vpliv tega prehoda na premoženjsko stanje družbe in skupine, v zvezi s tem potrebna razkritja v letnem poročilu ter pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik.

 

Predavatelj:

Dušan Hartman, PwC, Direktor v reviziji in pooblaščeni revizor

 

Dušan Hartman ima 28 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov po SRS in MSRP. Njegova specializacija pa je prav področje konsolidiranja. Na tem področju ima dolgoletne praktične izkušnje pri revidiranju velikih mednarodnih korporacij, kakor tudi velikih slovenskih podjetij. Svoja znanja že dolga leta prenaša na svoje kolege v obliki notranjih in zunanjih izobraževanj ter seminarjev. Dušan je zadolžen tudi za izobraževanje pooblaščenih revizorjev s področja konsolidiranja na Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je bil tudi vodja delovne skupine za pripravo novega PSR 10, ki obravnava področje konsolidiranja. Dušan Hartman je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja