Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 24. 10. 2013

Strateško načrtovanje in analiziranje poslovanja podjetja (5/2013)

Datum izobraževanja: 24. oktober 2013, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

 

 • vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 5/2013:

 

Naslov predavanja: Strateško načrtovanje in analiziranje poslovanja podjetja

Datum izvedbe: četrtek, dne 24. oktober 2013, ob 14. uri

Lokacija: SMELT, Dunajska 160, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na šesto izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 24. oktobra 2013, od 14. do 16. ure SMELT-u, Dunajska 160 v Ljubljani, dvorana 1 v pritličju. Predavanje bo izvedel Branko Žibret, partner in vodja tima JV Evrope pri mednarodnem podjetju AT Kearney.

 

Nadzorni svet mora pozorno spremljati in nadzorovati celoten sistem strateškega načrtovanja v podjetjih, kjer ne gre samo za letni poslovni načrt, temveč tudi srednjeročni poslovni načrt, dolgoročno vizijo in strategijo. Nadzorni svet svoje pristojnost in odgovornosti uporablja predvsem na način, da uveljavlja razumevanje načrtovanja kot način spodbujanja poslovnih sprememb in novega razvoja družbe. Poseben pomen ima tudi merjenje in preverjanje uresničevanja poslovnih načrtov in s tem uresničevanja razvojne strategije kot tudi usmerjenost uprave k rezultatom in ciljem.

 

Na predavanju z naslovom »Strateško načrtovanje in analiziranje poslovanja podjetja« bomo izpostavili sledeče pomembne teme:

 

 • pomen strateškega načrtovanja za nadaljnji obstoj, razvoj in poslovanje vsakega podjetja in podjetnika,
 • vplivi poslovnih odločitev na računovodske izkaze,
 • analiza poslovanja in poslovnega okolja družbe,
 • strateški in razvojni cilji družbe,
 • poslovni načrti posameznih proizvodov, storitev ter trgov,
 • scenariji nadaljnjega razvoja,
 • kapitalska in dividendna politika.

 

Komu je predavanje namenjeno:

 • članom nadzornih svetov in upravam družb v posredni in neposredni lasti RS,
 • finančno-računovodskim direktorjem,
 • direktorjem kontrolinga,
 • ostalim.

 

Branko Žibret je partner v svetovalnem podjetju A.T. Kearney. Vodi in usmerja dejavnosti A.T. Kearney Jugovzhodna Evropa in skupine EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) za javni sektor. Z več kot 10 letnimi svetovalnimi izkušnjami je Branko sodeloval z vodilnimi podjetji v jugovzhodni Evropi v različnih sektorjih industrije kot so potrošniško blago, procesna industrija, finančne in vladne institucije. Njegovo glavno strokovno področje obsega razvijanje strategij, pozdružitvene integracije, reorganizacije in velike programe preoblikovanja. Pred vstopom v A.T. Kearney je Branko Žibret med drugim deloval v vlogi predsednika uprave družbe potrošniškega blaga in kot glavni izvršni direktor družbe za upravljanje skladov.

 

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in potekala v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

 

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja