Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 12. 11. 2015

12/2015 izobraževalno srečanje za državne družbe: Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa

Datum izobraževanja: 12. november 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

 

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 12/2015

 

 

Naslov predavanja: Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa?

 

##FormImageLink#ID=30##

 

Datum izvedbe: četrtek, 26. novembra 2015 od 14. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite dvanajstega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 26. novembra 2015, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Večina, po mnenju mnogih analitikov, kar 2/3 poskusov transformacij organizacij, 75% projektov in 90% (!) poslovnih strategij, se ne uresniči, tako kot so bili zastavljeni. Zakaj? Čeprav je del razlogov za ta fenomen gotovo skrit v izjemni turbulenci in nepredvidljivosti okolja, se pomemben delež tovrstnih neuspehov skriva v nesposobnosti organizacij za hitro spreminjanje in učenje. Posebej zapostavljene so ti. mehke razsežnosti sprememb, ki se nanašajo na vodenje, ravnanje z ljudmi, komuniciranje, spremembe vedenja in vrednot ter upravljanja organizacijske kulture. Prav te povzročajo, da procesi spreminjanja organizacij, še zdaleč niso načrtni, linearni in strukturirani, ampak prej nasprotno: pogosto zelo nelinearni, kaotični, zmedeni!

 

Upravljanje sprememb danes (angl. Change Management, Leadership of Change, ipd.) postopoma postaja neodvisna, zaokrožena disciplina managementa, ki črpa svoje sistemsko ozadje iz psihologije, sociologije in socialne psihologije, evolutivne psihologije, iz menedžerskih in organizacijskih ved, industrijskega in sistemskega inženiringa, s področij organizacijske komunikologije ter ravnanja z ljudmi.

 

Udeleženci tega usposabljanja ste ali pa morda še boste aktivni upravljalci sprememb v svoji organizaciji, kar pomeni, da boste morali biti sposobni definirati novo vizijo, poslanstvo in strategijo podjetja in jo predvsem uspešno udejanjati, komunicirati ali implementirati kot zahtevno organizacijsko spremembo. Proces upravljanja sprememb posega na področja politike, strategije in strukture organizacij, organizacijske kulture, upravljanja s človeškimi viri (beri: ravnanja z ljudmi pri delu!) ter na področje osebnega izpopolnjevanja posameznikov, ki so v organizacijah zadolženi bodisi za uvajanje sprememb bodisi za njihovo komuniciranje.

 

Spoznanja predavatelja in avtorja seminarja, so zasnovana na podlagi številnih domačih in mednarodnih raziskav, praktičnih izkušnjah menedžerjev, ki so že uspešno vpeljali spremembe, ocenjevanju ter merjenju učinkovitosti posameznikov, (samo)analizi prednosti in pomanjkljivosti, številnih diagnostičnih orodjih in svetovalskih inštrumentih.

 

Ob zaključku seminarja bodo udeleženci sposobni bolje analizirati prednosti in slabosti lastne organizacije ter njeno sposobnost upravljanja sprememb, znali bodo analizirati, razumeti in učinkovito uporabljati vrednote in organizacijsko kulturo kot močan motivacijski element ter načrtovati in upravljati proces sprememb in razumeli njegov vpliv na posameznika.

 

Komu je namenjeno:

  • višjemu vodstvu v podjetjih in njihovim svetovalcem,
  • članom uprav in kadrovskim direktorjem,
  • vodjem zadolženih za kakovost in zadovoljstvo potrošnikov ter vodjem skupin in timov
  • projektnim vodjem,
  • vodjem organizacijskih enot.

 

Predavatelj: Brane Gruban, ABC*

 

Brane Gruban, ABC je mednarodno akreditirani poslovni komunikator in sodi med najbolj izkušene slovenske strokovnjake za odnose z javnostmi, komunikacijski management, managersko svetovanje in coaching. Je ustanovitelj in lastnik svetovalske družbe Dialogos. Njegov predavateljski opus obsega preko 1.700 seminarjev in delavnic s skoraj 20.000 udeleženci iz več kot 250 slovenskih in mednarodnih organizacij, napisal pa je tudi blizu 1.900 različnih publicističnih prispevkov.     

 

* ABC (Accredited Business Communicator), Los Angeles, 1997

 

Način izvedbe: klasično predavanje.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da, zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SDH (Aktualno/Izobraževanje za družbe), http://www.sdh, najkasneje do 25. novembra 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja