Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 23. 12. 2015

Nadzorovanje finančnih informacij družbe in odgovornost za (pravočasno) ukrepanje

Datum izobraževanja: 23. december 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 1/2016

 

NADZOROVANJE FINANČNIH INFORMACIJ DRUŽBE IN ODGOVORNOST ZA (PRAVOČASNO) UKREPANJE

 

##FormImageLink#ID=31##

 

Datum izvedbe: četrtek, 14. januar 2016 od 14. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite prvega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 14. januarja 2016, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Pravilno zavedanje o vsebinski odgovornost za upravljanje s finančnimi sredstvi, pomenu obvladovanja tveganja, ne le kratkoročne, temveč trajne sposobnosti poravnavanja obveznosti podjetja  ter poznavanje določil zakonodaje in zlasti pravočasno ukrepanje poslovodstev in članov nadzornih svetov ter njihovih komisij v povezavi s finančnim poslovanjem determinira položaj vseh deležnikov: podjetja  kot celote in s tem vseh zaposlenih, kupcev in dobaviteljev, nenazadnje financerjev (bank) in lastnikov – vsi lahko ostanemo/jo praznih rok.  In če je lastnik država? Koliko deležnikov čuti posledice nepravočasnih in neustreznih ukrepov?

 

Vsebina

  • Vloga člana nadzornega sveta pri spremljanju/nadzoru finančnega poslovanja;
  • Vloga člana uprav/upravnih odborov pri spremljanju/nadzoru finančnega
  • poslovanja;
  • Kaj predpisujejo - zahtevajo zakoni;
  • Kakšna je neposredna in posredna sankcija neupoštevanja zakonskih določil.

 

Komu je namenjeno:

  • članom uprav oziroma članom upravnih odborov
  • članom nadzornih svetov in njihovih komisij.

 

Predavetelja: dr. Florjan Zorin, Tatjana Habjan

 

Tatjana Habjan je univerzitetna diplomirana ekonomistka z več kot trideset leti izkušenj s področja kontrol, notranjega revidiranja in sistema obvladovanja tveganj, vodenja posameznih skupin in nadziranja gospodarskih družb. Je članica nadzornega sveta Elektro Celje, predsednica revizijske komisije nadzornega sveta te družbe, članica revizijske komisije skupine Slovenskih železnic ter članica revizijske komisije ERGA, življenjske zavarovalnice, d. d. Tatjana Habjan je certificirana preizkušena notranja revizorka, državna revizorka in preizkušena računovodkinja. Ukvarja se s svetovanjem na področju upravljanja družb in obvladovanja poslovnih tveganj, prav tako je tudi predavateljica teorije in prakse korporativnega upravljanja.


Dr. Florjan Zorin je doktor ekonomskih znanosti s področja financ. Leta 1994 je bil imenovan za generalnega direktorja Zdravilišča Rogaška Slatina, d. o. o. Leta 1995 je bil imenovan za predsednika uprave delniške družbe Rogaška Zdravstvo, Hoteli, Turizem. Vrsto let je deloval v okviru sistema ITEO Ljubljana predvsem na področju za izvajanje celovite preobrazbe podjetji v krizi. Sedaj že osemnajsto leto dela na različnih projektih prestrukturiranja podjetij preko svoje firme ZO-FING, d. o. o., navadno kot svetovalec uprav v papirni, gradbeni, lesno-predelovalni, živilski, trgovski, kmetijski, tekstilni in drugih branžah. Deluje na različnih področjih: ekonomika podjetij, analiza finančnega poslovanja, krizno vodenje, analiza in izvedba opcij finančnega prestrukturiranja podjetij predvsem prisilne poravnave, izdelava strategij razvoja, likvidacij, strateške in operativne finance, optimiranje računovodskih izidov iz različnih vidikov, komerciala ipd.

 

Način izvedbe: klasično predavanje oz. seminar.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da, zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko spletne prijavnice.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja