Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 8. 2016

11/2016: Nadzor uresničevanja poslovnih strategij v državnih podjetjih

Datum izobraževanja: 17. avgust 2016, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

 

NADZOR URESNIČEVANJA POSLOVNIH STRATEGIJ V DRŽAVNIH PODJETJIH

 

 

Datum izvedbe: četrtek, 8. september 2016, od 14.00 do 16.00

 

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

 

##FormImageLink#ID=41##

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite enajstega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 8. september 2016, od 14. ure do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Uravnotežen sistem kazalnikov (ang. Balanced Scorecard) je najprej zapolnil praznino, ki je obstajal v večini managerskih sistemov, ki je pomanjkanje sistematičnega procesa implementacije strategije in zagotavljanja povratnih informacij glede njenega uresničevanja. Kmalu je prerasel tudi v uveljavljeno metodologijo za razvijanje poslovnih strategij v podjetjih. Vendar največji izziv uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov ni koncept, temveč vsebina. Pogosto razvite poslovne strategije niso izvedljive ali nisi zmagovalno zasnovane, kar posledično pomeni, da niso uresničene tako, kot so zasnovane. Kako to spremeniti? Vedeti, kaj narediti ni dovolj. V končni oceni uspeha se presoja, kaj je bilo doseženo in ne samo kaj je bilo načrtovano.

 

Na predavanjih bomo korak za korakom predstavili proces razvoja poslovne strategije z uporabo »Uravnoteženega sistema kazalnikov 3. generacije« in primerjali njegovo vsebino iz vidika nadzornega sveta in upravnega odbora. Na ta način bomo izpostavili, kako z uporabo enega pristopa zadovoljiti potrebe in vloge obeh.

 

Namen izobraževanja je nadzornikom v SDH pomagati, da bodo uspešno opravljali svojo vlogo strateškega nadzora in usmerjanja v državnih podjetjih. Po predavanju bodo nadzorniki znali prepoznati kakovostno zapisano strategijo oziroma odkriti vrzeli v njej,  razumeli bodo ključne izzive uresničevanja strategije, znali opozoriti na napačno ali nejasno zastavljene načrte uresničevanja ter znali vrednotiti strateške rezultate.

 

 

Cilji predavanja so:

  • predstaviti ključne elemente dobro zapisane strategije;
  • pojasniti, s kakšnim procesom najuspešneje razvijemo dobro strategijo;
  • opozoriti, na kaj biti pozoren ob predstavitvi strategije s strani uprave, in nadzornike usposobiti za ocenjevanje strategij;
  • predstaviti ključne izzive uresničevanja strategije in pojasniti, kako se celostno lotiti uresničevanja strategij;
  • nadzornike usposobiti za vrednotenje strateških rezultatov
  • predstaviti najboljše prakse na tem področju iz slovenskega in tujega okolja.

 

Komu je usposabljanje namenjeno:

  • članom nadzornih svetov
  • članom uprav

 

Način izvedbe: interaktivno predavanje s primeri iz prakse

 

Predavatelja: dr. Nenad Savič, prof. dr. Adriana Rejc Buhovac

 

Dr. Nenad Savič, lastnik in direktor inštituta  za inovativne poslovne modele, Unikatum ter poslovni svetovalec in ocenjevalec odličnosti poslovanja z bogatimi izkušnjami v slovenskem in mednarodnem prostoru. Že od leta 2003 je poslovni partner globalno uveljavljenega svetovalnega podjetja 2CG Active Management iz Velike Britanije. Prav tako ima status evropskega ocenjevalca poslovne odličnosti (EFQM model)od leta 2004 dalje. Leta 2009 je prejel nagrado GZS-Združenja za Management Consulting za najboljši svetovalni projekt za izdelavo rešitve za strateško preobrazbo podjetja. Je reden gost, predavatelj iz prakse, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi asistent pri predmetu Strateški management. Na Ekonomski fakulteti je doktoriral na temo raziskovanja dejavnikov in značilnosti uspešnega preoblikovanja poslovnih modelov.

 

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac je izredna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je predavateljica predmetov Strateški management, Strategic Management (program IMB in MBA), Družbena odgovornost podjetja ter Management uspešnosti. Njeno raziskovalno in znanstveno-publicistično delo je usmerjeno v izzive razvijanja in urensičevanja strategij ter managersko kontrolo. Napisala je vrsto znanstvenih in strokovnih prispevkov na tem področju, v zadnjem času zlasti s področja uresničevanja strategij družbeno odgovornega poslovanja. V soavtorstvu z Marc J. Epsteinom (Rice University) je napisala knjigo o najboljših svetovnih praksah na področju razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts, REvised Second Edition (greeenleaf Publiching Ltd. & Berrett-Koehler Publichers Inc.). Vodila je vrsto svetovalnih in raziskovalnih projektov na področju razvijanja strategij in managerske kontrole, v Sloveniji v podjetjih Novo Nordisk Slovenija, Vzajemna, Adria Airways Tehnika, NLB, Adriatic, Kolinska in drugod. V okviru Centra za poslovno odličnost EF (CPOEF) sodeluje na različnih akademijah in je ena najbolje ocenjenih izvajalk.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko e-prijavnice zgoraj, najkasneje do 7. septembra 2016.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja