Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 15. 2. 2018

2/2018 Pasti v računovodskih izkazih in kako se jim nadzorniki lahko izognejo

Datum izobraževanja: 15. februar 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Hotel City Ljubljana,Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v ČETRTEK 15. februarja 2018, med 14. in 16. uro v dvorani Hotel City Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana.

 

Na predavanju vas bomo seznanili z:

  • Izbranimi računovodskimi usmeritvami – katere so tiste, ki jih mora nadzornik prebrati in razumeti;
  • Izbranimi ocenami poslovodstva – kakšni so vplivi ocen na računovodske izkaze in ali so ocene ustrezne;
  • Kako brati in razumeti računovodske izkaze in kaj vprašati poslovodstvo v zvezi s pripravljenimi računovodskimi izkazi;
  • Praktični primeri za različne panoge;

 

Predavatelj:

Tomaž Mahnič, strokovni direktor na področju revizije, KPMG

 

Tomaž Mahnič ima več kot 10 let izkušenj v reviziji, kot vodja skupin ali kot vodja projektov je sodeloval pri revizijah računovodskih izkazov večjih gospodarskih družb; ima izkušnje na področju revidiranja računovodskih izkazov pripravljenih tako v skladu s SRS kot MSRP.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja