Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 30. 9. 2014

18. izobraževalno srečanje za državne družbe: Revizije informacijskih sistemov

Datum izobraževanja: 30. september 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 18/2014:

 

##FormImageLink#ID=17##

 

Naslov predavanja: Revizije informacijskih sistemov

Datum izvedbe:       četrtek, dne 16. 10. 2014, ob 14. uri

Lokacija:                 City Hotel, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 18. izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v ČETRTEK, 16. oktobra 2014, od 14. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju). Predavanje bosta izvedla Miha Longino in Miha Vertin, člana oddelka obvladovanja tveganj, Deloitte revizija, d.o.o..

 

Na izobraževanju vam bomo predstavili ključne cilje uspešne revizije informacijskih sistemov, pri čemer bomo podrobneje obravnavali Pravila revidiranja informacijskih sistemov, ki definirajo, kako mora revizor informacijskih sistemov podati strokovno mnenje o tveganjih, povezanih z delovanjem in uporabo informacijskih sistemov. V sklopu pravil revidiranja informacijskih sistemov bomo obravnavali tudi njihovo hierarhijo.

 

Predmet testiranja revizorja IS:

  • Splošne računalniške kontrole, to so kontrole, ki zmanjšujejo tveganje za celotno delovanje sistemov in infrastrukture IT v organizacijah in za širok spekter avtomatiziranih rešitev (aplikacij).
  • Aplikativne kontrole, to so množica kontrol, vgrajenih v aplikacijah, ki jih uporablja posamezna družba.

 

Faze revizije informacijskega sistema:

  • Pripravo, ki vključuje analizo obravnavanega področja in tveganj, izdelavo ponudbe ter razumevanje določb.
  • Načrtovanje, ki vključuje določitev strategije ter oblikovanje načrta revizije.
  • Ocenjevanje tveganj, kjer moramo prvotno ustrezno spoznati organizacijo in njeno okolje, vključno z že uvedenim sistemom notranjega kontroliranja.
  • Testiranje, ki se osredotoča na preizkuse kontrol in podatkov, ki so potrebni, da lahko revizor pripravi utemeljene sklepe o delovanju posameznega področja in na podlagi katerih lahko oblikuje svoje mnenje.
  • Poročanje, ki poleg izdaje poročila zajema tudi druge oblike obveščanja različnih ravni poslovodstva in tistih, ki so za upravljanje posameznega področja zadolženi.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževanje je namenjeno tako članom poslovodstev kot članom nadzornih svetov in revizijskih komisij, saj imajo tako eni kot drugi vsak svojo vlogo pri prenovi prevladujočih vrednot in prakse.

 

Miha Longino je svetovalec v oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Slovenija. Fokusira se na projekte z močnim poudarkom na IT komponenti, še posebej iz področij pregledovanja in vzpostavitve notranjih kontrol, ter zagotavljanja kvalitete podatkov.

M. Longino ima obsežne izkušnje iz razvoja programske opreme, obdelave podatkov in sistemskih integracij. Njegove izkušnje obsegajo širok spekter sistemov, aplikacij in orodij za razvoj in konfiguracijo sistemov in aplikacij. Načrtoval in razvijal je aplikacije za trgovanje z električno energijo, nadzor IP telefonije, ter integracijo sistemov. M. Longino je v tem času opravil tečaje in certifikate iz razvoja spletnih rešitev (ASP.NET Core & Advanced), postavitve, vzdrževanja in integracije odprtokodnih sistemov (ESPO Open Source Specialist), ter nadzora omrežij (Cisco CCNA).

 

Prav tako pa ima M. Longino izkušnje s snovanjem ter pregledovanjem notranjih kontrol, splošnih IT kontrol, avtomatskih kontrol in prenosov med sistemi z uporabo Deloitte in CobIT metodologij.

 

Miha Vertin je višji svetovalec v oddelku za  revizijo v slovenski pisarni podjetja Deloitte. Deloitte-u se je pridružil decembra 2012, pred tem, pa je deloval v oddelku System Process Assurance v podjetju Pricewaterhousecoopers. Odgovoren je za vodenje terenskih ekip pri izvajanju revizij informacijskih sistemov in je nosilec naziva CISA (Certified Information Systems Auditor). Njegovo posebno strokovno področje je svetovanje s področja IT procesov, poslovnih procesov in pripadajočih notranjih kontrol.

Ima 7 let delovnih izkušenj s področja revizije informacijskih sistemov, sodeloval je na  številnih projektih revizije informacijskih sistemov, pregledih vgrajenih avtomatskih aplikativnih kontrol z namenom podpore finančne revizije, pri projektih podobnih pregledov informacijske tehnologije, forenzičnih revizijskih pregledih ter ostalih projektih vezanih na poslovne sisteme in procese v posameznih družbah.

 

Preden se je pridružil družbi Deloitte je M. Vertin na podjetju Pricewaterhousecoopers izvajal revizijske preglede na področju gospodarstva, bančništva, zavarovalništva in telekomunikacij.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SDH, najkasneje do 15. oktobra 2014.

 

Na spletnih straneh bomo objavljali vsa aktualna izobraževanja, prav tako pa je dostopna tudi brošura vseh izobraževalnih srečanj v letu 2013/14 na naslovu: http://goo.gl/jRq6GO.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Nazaj na vsa izobraževanja