Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 14. 2. 2024

2/2024: Integriteta v praksi

Datum izobraževanja: 14. februar 2024, ob 12.00h do 16.45h
Lokacija: Dvorana Plečnik, Four Points by Sheraton (Hotel Mons)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) in Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) vas vljudno vabita, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Integriteta v praksi, ki bo organizirano v sredo, 14. februarja 2024, od 12:00 – 16:30, v živo, v dvorani Plečnik, Four Points by Sheraton (Hotel Mons Ljubljana).


SDH je decembra 2023 sprejel prenovljeni Kodeks korporativnega upravljanj družb s kapitalsko naložbo države in nadgrajena Priporočila in pričakovanja SDH, ki so bila dopolnjena tudi v delu, ki se nanaša na krepitev integritete in skladnosti v družbah s kapitalsko naložbo države. Področje se krepi preko samostojnega delovnega mesta oz. funkcije pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, ki ga ob predhodnem soglasju NS imenuje poslovodstvo družbe. SDH tudi pričakuje, da bodo pooblaščenci, ki bodo v organizacijski strukturi neposredno podrejeni poslovodstvu, pri svojem delovanju samostojni in neodvisni z ustreznimi kompetencami, prav tako pa naj imajo zagotovljeno ustrezno strokovno pomoč in dodeljena ustrezna materialna sredstva, dostop do informacij in podeljena pooblastila. Priporočila v nadaljevanju navajajo tudi področja tveganj, ki naj bodo podrobneje urejena (predvsem tveganja in ukrepe na področju nabave, nasprotij interesov, prejemanja daril, trgovanja z notranjimi informacijami, lobiranja, kadrovanja ipd.). 


Tudi v mednarodnem okolju krepitev področja skladnosti poslovanja in integritete pridobiva vse večji pomen, v zadnjem času predvsem preko evropskih direktiv s področja trajnostnega poslovanja ter poročanja po ESRS standardih. Tako poslovni kot tudi regulatorni razlogi spodbujajo podjetja, da oblikujejo celovit pristop k etičnim in odgovornim poslovnim praksam. Zaznavajo se premiki od celovite ocene tveganj (finančnih in nefinančnih), k sistemskim pristopom k integriteti in skladnosti poslovanja ter gradnji kulture, ki upošteva pričakovanja in potrebe širšega kroga deležnikov. Trdna zavezanost vodstva k integriteti in ton, ki prihaja z vrha podjetja, je ključnega pomena. Ko gre za integriteto in skladnost poslovanja, dejanja odločevalcev družb govorijo glasneje od besed in igrajo pomembno vlogo pri signaliziranju vrednot podjetja zaposlenim.


Izobraževalno srečanje bo ponudilo konkretne napotke pri oblikovanju sistema integritete v družbah in vzpostavljanja kulture integritete preko izbranih orodij. Prav tako bomo obravnavali konkretne kršitve integritete, ki jih je obravnavala KPK in priporočena ravnanja zanje. K sodelovanju smo povabili tudi družbe s kapitalsko naložbo države, da predstavijo konkretne primere dobrih praks uvajanje postopkov za preprečevaje, odkrivanje in upravljanje s tveganji integritete in korupcij ter ureditve področja skladnosti poslovanja in integritete. 


Razpravljali bomo o tudi o tem, kako naj funkcija pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto deluje v strukturi podjetja, kakšne pristojnosti in kompetence mora imeti pooblaščenec ter kako zagotoviti, da integriteta postane integralni del strategije in korporativne kulture. Razumevanje, da je zavezanost integriteti strateško usklajena s poslovnimi cilji, je temelj za uspeh podjetij. Usposabljanje zaposlenih, dobro sodelovanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti v trikotniku: uprava, nadzorni svet in pooblaščenci ter komuniciranje in transparentnost so ključni za uspeh vseh teh prizadevanj. 


Srečanje priporočamo vsem članom nadzornih svetov, članom komisij nadzornega sveta za tveganja, članom poslovodstev in odgovornim menedžerjem za upravljanje tveganj, pooblaščencem za skladnost poslovanja in integriteto ter njegovi ekipi.

Spremljanje dogodka on-line preko računalnika ali mobilne aplikacije:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u-vQzBOGQoCVhreeORy0uA

 

PROGRAM DOGODKA:

 

12.00 – 12.05

Nagovora organizatorjev

Mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave, Slovenski državni holding, d. d.
Dr. Robert Šumi, predsednik, Komisija za preprečevanje korupcije 

   
12.05 – 12.20 Etika, integriteta in vodenje z zgledom

Dr. Robert Šumi, predsednik, Komisija za preprečevanje korupcije

   
12.20 – 12.35 Dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj SDH
 

Janez Saje, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, SDH, d. d.

   
12.35 – 13.35 Integriteta odločevalcev in gospodarskih družb: ravnanja, ki pomenijo kršitve integritete v praksi in sistemske rešitve

Katja Mihelič Sušnik, vodja službe za nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije

   
13.35 – 14.00 Primeri dobrih praks družb s kapitalsko naložbo države:
 

Vzpostavitve postopka za preprečevanje, odkrivanje in upravljanje tveganj korupcije: Uvajanje ISO 37001 v notranje poslovanje družbe Luka Koper

Matjaž Dodič, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, Luka Koper, d. d.

 

14.00 – 14.30 Odmor
 
   
14.30 – 14.50 Integriteta v delovnem okolju ter vodenje z zgledom
Romana Girandon, predsednica uprave Loterije Slovenije, d. d., predsednica Združenja evropskih loterij
   
14.50 – 15.20 Sistem skladnosti poslovanja v Skupini Triglav s poudarkom na integriteti

Greta Pezdevšek, svetovalka za skladnost poslovanja, Zavarovalnica Triglav, d. d., namestnica ključne funkcije za skladnost poslovanja, Jedrski pool, GIZ

   
15.20 – 16.30 Okrogla miza: Delovanje sistema skladnosti poslovanja in integritete v trikotniku: pooblaščenci, uprava in nadzorni svet
 

Vodi: Andrijana Bergant, EMBA, CCEP-I, Evropski inštitut za skladnost in etiko - EISEP 
Prof. dr. Nevenka Hrovatin, članica NS Dars, d. d., predsednica NS HSE, d. o. o.  
Nevenka Kržan, predsednica uprave, Luka Koper, d. d.
Romana Girandon, predsednica uprave Loterije Slovenije, d. d., podpredsednica Združenja evropskih loterij
Mag. Maja Golovrški Verdev, direktorica Skladnosti poslovanja, Zavarovalnica Triglav, d. d.
Katja Mihelič Sušnik, vodja službe za nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije
Janez Saje, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, SDH, d. d.

   
16.30 Zaključek dogodka

 

Nazaj na vsa izobraževanja