Pravno obvestilo

 

Namen spletnih strani

Slovenski državni holding (SDH) vzdržuje to spletno mesto z namenom izboljšanja javnega dostopa do informacij v zvezi z njegovim delovanjem in poslanstvom. Strani so oblikovane enostavno, pregledno in po zgledu najširše uveljavljenih standardov ter s čim manj grafičnih dodatkov, tako da je dostop možen tudi v slabših tehničnih pogojih. 
 

Omejitev odgovornosti Slovenskega državnega holdinga in narava informacij spletnega mesta

SDH po svojih najboljšim močeh skrbi za točnost, ažurnost in razumljivost na tem spletnem mestu objavljenih informacij, vendar ne jamči za njihovo celovitost in zanesljivost in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno posredno ali neposredno škodo, izgubo dobička oziroma neprijetnosti, ki bi uporabniku te spletne strani utegnile nastati kot posledica njegovih odločitev sprejetih na podlagi zaupanja v objavljene informacije. Informacije so splošne narave in niso naslovljene na kateregakoli posameznega uporabnika te spletne strani niti ne upoštevajo specifičnih okoliščin, ki bi lahko prihajale v obzir pri kateremkoli posameznem uporabniku. Objavljene informacije ne predstavljajo pravnega ali poslovnega svetovanja, še posebej ne priporočila ali nasveta za osebno naložbeno odločitev ali za kakšno drugo pravno poslovno ravnanje. SDH vsem uporabnikom te spletne strani priporoča, da pred sprejetjem pomembne ali celo nepopravljive odločitve, ki bi imela vzgib v kakšni izmed informacij s te spletne strani, le-to preverijo še pri drugem ustreznem viru in se po potrebi posvetujejo s strokovnjakom. SDH si bo prizadeval v najkrajšem času odpraviti vsakršne pomanjkljivosti informacij, na katere bo s strani uporabnikov tega spletnega mesta opozorjen.

SDH za dostop do informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, ne zahteva nobenega plačila. Pri uporabi tega spletnega mesta je treba natančno spoštovati ter ohraniti vsa morebitna opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah.

Informacije s tega spletnega mesta na noben način ne zavezujejo SDH k bodočemu ravnanju oziroma ne pomenijo napovedi bodočih poslovnih odločitev SDH.

Objavljene informacije ne vsebujejo podatkov iz zbirk osebnih podatkov ali jih vsebujejo le s privoljenjem posameznika, na katerega se podatki nanašajo, oziroma ima njihova objava podlago v zakonu. Informacije in podatki o gospodarskih družbah, objavljeni na tem spletnem mestu, so bili pridobljeni iz javno dostopnih virov in/ali neposredno od gospodarske družbe z doslednim spoštovanjem načela enake obravnave delničarjev oziroma družbenikov pri dostopu do informacij o zadevah družbe. Informacije s tega spletnega mesta ne predstavljajo poslovnih skrivnosti, tajnih podatkov ali notranjih informacij v smislu 373. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov. Vsebina tega spletnega mesta je uporabnikom na voljo takšna, kot je prikazana, brez skritih pomenov ali namigov, in je nevtralna v smislu moralnih, etičnih, verskih ali kakršnihkoli drugih zadržkov ali pričakovanj posameznikov.

Vse ali posamezne elemente spletnega mesta je dovoljeno kopirati le ob predhodni odobritvi družbe SDH, d. d .

 

Varnost spletnega mesta

SDH se trudi z vsem svojim znanjem, skrbnostjo in razpoložljivimi sredstvi vzdrževati najboljše možno delovanje tega spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti in jamstev za njegovo nemoteno uporabo in za spletno varnost obiskovalcev. Vsi obiskovalci uporabljajo to spletno mesto na lastno odgovornost. SDH izključuje svojo odgovornost za škodo zaradi morebitne izgube podatkov oziroma motnje pri dostopu do podatkov ali zaradi okvare na strojni ali programski opremi uporabnikov tega spletnega mesta, do katere bi lahko prišlo z uporabo tega spletnega mesta kot posledica tehničnih težav, okužbe z računalniškimi virusi ali česa podobnega izven nadzora SDH. To spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave do spletnih strani drugih pravnih in fizičnih oseb, ki delujejo neodvisno od SDH in za katere SDH ne sprejema nikakršne odgovornosti glede njihove vsebine, oblike in spletne varnosti, kot tudi ne za politiko teh spletnih strani do zasebnosti obiskovalcev.

Za statistično analizo obiskanosti in uporabnosti celotnega spletnega mesta in posameznih podstrani, uporabljamo orodje Google Analytics.

SDH ne uporablja posebnih oziroma varnih načinov dostopa za zavarovanje zasebnosti na komunikacijskih poteh med strežnikom tega spletnega mesta in njegovimi uporabniki.

Pridržujemo si pravico do spremembe  pogojev in izjave omejitve odgovornosti brez predhodnega obvestila.