Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 8. 5. 2017

10/2017: Dobra priprava na pravdne spore

Datum izobraževanja: 8. maj 2017, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija: Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite desetega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 18. maja 2017, od 12. ure do 14. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Podjetja so neprestano pod drobnogledom regulatorjev, interesnih skupin in javnosti, še posebej takrat, ko delničarji, poslovni partnerji ali regulatorni organi sumijo, da gre za morebitno neprimerno ravnanje.

 

Z namenom, da bi ustrezno reševali problematiko na tem področju bomo za udeležence pripravili aktualne teme na področju skladnosti in pravilnega ukrepanja v pravdnih postopkih, pripravili ponazoritev primerov v praksi, predstavljene pa jim bodo tudi nove zahteve EU ter dobra praksa podjetij.

 

Naziv teme

Predavatelj

Aktualne teme povezane z vidiki skladnosti poslovanja

Varstvo konkurence, ničnost pogodb in globe na tem področju s ponazoritvijo iz primerov

Tomaž Ilešič, partner RPPP (pomoč: Martina Sever)

Nove zahteve EU direktive na področju preprečevanja pranja denarja do družb v SDH

Janja Skamlič, CFE, EY FIDS

Pregled skladnosti za boljšo transparentnost in nadzor nad transakcijami med državami članicami na področju davkov od dohodka pravnih oseb

Lucijan Klemenčič, EY TAX in Matej Kovačič, EY TAX

DDV utaje: vzpostavitev sistemov notranjih kontrol za preprečevanje tveganj

Anka Pogačnik, EY TAX

Dobra priprava na pravdne spore

Bistvo posebne revizije in pravilni postopki izvedbe

Janja Skamlič, CFE, EY FIDS

Priprava dokaznega gradiva pred odločitvijo za pravdne spore

Ferenc Biro, CFE, CHCO, EY FIDS partner (predavanje je v angleščini)

Pravilni načini pridobivanja podatkov in zavarovanje dokazov iz elektronskih naprav

Ferenc Biro, CFE, CHCO, EY FIDS partner (predavanje je v angleščini)

Odločanje o premoženjskopravnih zahtevkih oškodovancev v kazenskem postopku

David Premelč, partner RPPP

Okrogla miza:

  1. Uspešno sodelovanje izvedencev in drugih strokovnjakov z odvetniško pisarno in tožilstvom v primeru odškodninskih tožb s temelji v kaznivih dejanjih
  2. Sledenje premoženja v slovenskih in tujih jurisdikcijah

Sodelujejo vsi predavatelji iz II. dela predavanj, pridružil se bo tudi tožilec specializiranega državnega tožilstva.

Okroglo mizo vodi Matej Kovačič EY TAX.

 

Udeleženci bodo seznanjeni, kakšen je celovit pristop družbe v primeru posebnih revizij in kakšno naj bo uspešno sodelovanje med izvedenci in drugimi strokovnjaki z odvetniki in tožilci. Nadalje, udeleženci bodo seznanjeni kako regulatorni organi in druge javne agencije danes tesneje kot kdaj koli prej sodelujejo v skupnem boju proti prevaram, podkupninam in korupciji tudi na mednarodni ravni, prav tako pa se krepi tudi pritisk Evropske unije po vedno novih zahtevah skladnosti poslovanja. Od podjetij se namreč zahteva večja mera integritete, poštenosti in preglednosti pri njihovem poslovanju ter hiter, ustrezen in učinkovit odziv na vsa neprimerna ravnanja.

 

Komu je namenjeno izobraževanje: Predavanje je namenjeno članom nadzornih svetov in uprav državnih družb ter pooblaščencem za skladnost poslovanja in integriteto.

 

Predavatelji: Ferenc Biró, CFE, CHCO, EY FIDS partner (*predavanje v angleščini), Janja Skamlič, CFE, EY FIDS, Matej Kovačič, EY TAX, Lucijan Klemenčič, EY TAX, Anka Pogačnik, EY TAX, David Premelč, partner RPPP in Tomaž Ilešič, partner RPPP.

 

Ferenc Biró, CFE, CHCO je partner v EY FIDS, oddelku za Preiskovanje prevar in reševanje sporov (Fraud Investigation & Dispute Services, FIDS) na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji ter državah Balkana. Ima preko 19 let izkušenj na področju skladnosti poslovanja, forenzičnega svetovanja, preprečevanja in preiskovanja prevar, vzpostavitvi kontrol za preprečevanje zlorab v podjetjih ter finančnega revidiranja za številne stranke v različnih sektorjih in državah.

 

Janja Skamlič, CFE, je vodja oddelka Preiskovanje prevar in reševanja sporov (FIDS) v slovenski pisarni EY. Ima 16 let izkušenj v zunanji in notranji reviziji, predvsem pa na področju forenzičnih preiskav ter preprečevanja in odkrivanja prevar. V več primerih je sodelovala z odvetniškimi družbami pri pravdnih postopkih kot pomoč različnim pravnim strokovnjakom, pri pojasnjevanju posameznih primerov, pa tudi kot izvedena priča s tožilstvom.

 

Matej Kovačič je Senior Manager v davčnem oddelku v družbi EY. Je član EY evropske mednarodne mreže davčnih svetovalcev. Matejeva specializacija je svetovanje na področju obdavčitve fizičnih oseb in davka od dohodkov pravnih oseb in sodeluje tako z domačimi kot s tujimi strankami.

 

Lucijan Klemenčič je Senior Manager v davčnem oddelku v družbi EY. Lucijan svetuje strankam glede dokumentacije za transferne cene in obdavčitve stalnih poslovnih enot. Ima večletne izkušnje s svetovanjem domačim in tujim podjetjem o davčnih vidikih prestrukturiranja in postopkih davčnega nadzora.


Anka Pogačnik je Manager v davčnem oddelku v družbi EY. Anka je specializirana za svetovanje na področju DDV in drugih posrednih davkov. Ima bogate izkušnje na področju davčnega svetovanja v zvezi s kompleksnimi davčnimi vprašanji, skrbnih pregledov in postopkov DDV optimizacije.
 

David Premelč se je pridružil (takratni) družbi Colja, Rojs & partnerji leta 2006. David je specializiran za področje gospodarskega prava, še posebej za združitve in prevzeme, reševanje gospodarskih sporov v sodnih in arbitražnih postopkih, okoljsko pravo in pravo varstva osebnih podatkov. David redno zastopa stranke v administrativnih postopkih, v sporih pred sodišči, v domačih in tujih arbitražnih postopkih in jim redno svetuje na področju varstva osebnih podatkov.

 

Tomaž Ilešič se je odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji pridružil leta 2001. Tomaž je specializiran za področje konkurenčnega prava, združitve in prevzeme, gospodarsko pravo in pravo na področju zdravstvene in farmacevtske industrije. Tomaž ima obsežne izkušnje na področju konkurenčnega prava, saj je strankam svetoval glede številnih večjih gospodarskih transakcij, ki jih je vodila odvetniška družba. Kot vodja tima je zastopal stranke v številnih odmevnih primerih pred Evropsko Komisijo in nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko spletne prijavnice zgoraj najkasneje do 17. maja 2017.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Nazaj na vsa izobraževanja