Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 11. 2. 2019

Upravljanje s tveganji skladnosti poslovanja, prevar in korupcije

Datum izobraževanja: 11. februar 2019, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167 (Rotonda), Ljubljana

Prijava ni več mogoča, vsa mesta so že zasedena!

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 2/2019

 

Vlada RS je v letu 2017 sprejela program ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019. Eden od ukrepov je tudi dodatno usposabljanje članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države na teme integritete in transparentnosti. Slovenski državni holding, d. d. (SDH) te teme tudi sicer uvršča v program izobraževanj, saj želimo v okviru naših pristojnosti prispevati k ciljem na področju ozaveščanja za večjo integriteto in transparentno delovanje predstavnikov države v nadzornih organih družb s kapitalsko naložbo države.

V sodelovanju z mednarodno revizijsko hišo PwC smo pripravili temo o upravljanju s tveganji skladnosti poslovanja, prevar in korupcije.

Za člane nadzornih svetov je pomembno, da se zavedajo morebitne izpostavljenosti družb, ki jih nadzirajo, tveganja neskladnosti, prevar in korupcij ter da so obenem proaktivni pri upravljanju družb, da preprečijo nepotrebne finančne izgube ter izgubo ugleda. Namen izobraževalnega programa je, da se udeleženci seznanijo z:

  • morebitnimi tveganji na področjih skladnosti poslovanja, prevarami in korupcije (kaj so, kako se lahko pojavljajo),
  • orodji in postopki za ocenjevanje teh tveganj in obenem upravljanje z njimi (vključno s praktičnimi primeri),
  • različnimi internimi kontrolami za odkrivanje in preprečevanje prevar, korupcij in kršitev skladnosti poslovanja.

Vsebina izobraževanja:

1. Predstavitev tveganj neskladnosti, prevar in korupcij

  1. 1. Kaj so, kako in kje se lahko pojavljajo in kakšne so možne posledice

2. Ocena tveganja

      2.1. Načela in metodologije ocene tveganja

      2.2. Ilustrativni primeri

      2.3. Kako se odzvati na ugotovljena tveganja

      2.4. Na tveganju temelječ pristop k skladnosti poslovanja

3. Interne kontrole

      3.1. Etični kodeks in pravila ravnanja

      3.2. Organizacija skladnosti funkcij

      3.3. Žvižgaški mehanizmi

      3.4. Skrbni pregledi dobaviteljev

      3.5. Spremljanje tveganj in poročanje o njih

      3.6. Ocenjevanje učinkovitosti kontrol in interna revizija

Predavatelja:

Per A. Sundbye je partner v PwC Slovenija in vodja forenzičnih storitev v JV Evropi, ki vključuje 12 držav. Ima več kot 20 let izkušenj z opravljanjem revizijskih in svetovalnih storitev in je strokovnjak predvsem za skladnost poslovanja, posebne preiskave, podporo pri pravdnih sporih ter preprečevanje in ozaveščanje o prevarah. Ima obsežne mednarodne izkušnje z več kot 15 leti dela v tujini, vključno s Švico, Nemčijo, Združenim kraljestvom in drugimi državami z zaznanim večjim tveganjem integritete in korupcije na področju Srednje in Vzhodne Evrope.

Njegove delovne izkušnje obsegajo več kot 40 držav po vsem svetu.

Per A. Sundbye veliko svojega strokovnega udejstvovanja nameni nudenju podpore bankam in zavarovalnicam, in sicer je med drugim delal za Citigroup, ABN Amro, KBC in odvisne družbe, Deutschebank, Commerzbank, Royal Bank of Scotland itd. Ima praktičen pristop in je aktivno vključen v projekte.

Oliver Currie je vodja projektov v svetovalnem oddelku PwC Slovenija, specializiran za svetovanje na področju skladnosti, forenzičnih pregledov, pa tudi na področju finančne skladnosti in finančnih skrbnih pregledov. Je pooblaščeni računovodja (FCA) in pooblaščeni davčni svetovalec (CTA) z 19- letnimi izkušnjami pri opravljanju strokovnih storitev v gospodarstvu v Veliki Britaniji, Franciji in Sloveniji. Oliver Currie ima bogate izkušnje na področjih skladnosti poslovanja, preprečevanja prevar in korupcije. Vodil je skrbne preglede skladnosti poslovanja (preprečevanje korupcije, PPDFT, omejevalni ukrepi) več slovenskih finančnih institucij, svetoval je tudi bankam in gospodarskim podjetjem na področju skladnosti in preprečevanju korupcije. Prav tako je vodil in sodeloval pri številnih forenzičnih pregledih in posebnih revizijah nekaterih pomembnih državnih družb. Ima britansko in slovensko državljanstvo.

Način izvedbe: klasična predavanja s primeri iz prakse

Izobraževanje priporočamo: 

  • članom nadzornih svetov,
  • članom uprav,
  • vodstvenim kadrom in ključnim zaposlenim (pooblaščencem za skladnost poslovanja in integriteto, notranjim revizorjem in ostalim vodstvenim delavcev s področja etike in integritete).

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja