Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 5. 2014

Prodaja 100 % deleža delnic v NKBM, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 22. 5. 2014 v imenu Republike Slovenije, skladno s predvideno časovnico, v Financial Times in Financah objavila Poziv za izkaz interesa za nakup 100% deleža delnic v NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR, d. d.

 

Celotno besedilo poziva za izkaz interesa je na voljo na spletni strani Slovenske odškodninske družbe, d. d., na naslovu:

http://www.so-druzba.si/sl-si/Novica/545.

 

Za vse dodatne informacije zainteresiranim ponudnikom je na voljo g. François Kayat, izvršni direktor, Lazard, E-mail: interest.nkbm@lazard.fr, ki bo na zahtevo zainteresiranih posredoval tudi Predstavitveni dokument, ki se nanaša na Novo KBM ("teaser").

Nazaj na novice