Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 1. 2016

Podpisana prodajna pogodba med SDH ter DUTB z investicijskim skladom 4K Invest o prodaji 91,58 % deleža v družbi Adria Airways, d. d.

Ljubljana, 19. januar 2016 - Slovenski državni holding, d. d. je po uspešno zaključenih pogajanjih skupaj z DUTB v imenu RS in v svojem imenu sklenil pogodbo o prodaji 91,58 % deleža družbe Adria Airways, d. d. Pogodba vključuje dokapitalizacijo RS v višini 3,1 mio EUR in dokapitalizacijo kupca 4K Invest v višini 1 mio EUR ter kupnino za SDH, RS in DUTB v višini 100.000,00 EUR. 4K Invest, eden vodilnih specialistov za poslovne preobrate v Evropi, bo družbi, poleg vplačila kapitala, omogočil tudi razvoj in ohranitev slovenskega nacionalnega prevoznika ter ostale dolgoročne pozitivne učinke, ki iz tega izhajajo.

 

Postopek prodaje je potekal od začetka julija 2015, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt s širokim naborom finančnih in strateških investitorjev. Postopek prodaje, ki ga je v imenu obeh prodajalcev vodil SDH skupaj s finančnimi ter pravnimi svetovalci, je potekal ob konkurenci več ponudnikov. Izveden je bil profesionalno, transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju.   

 

Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bil za končnega kupca izbran investicijski sklad s sedežem v Luxembourgu, 4K Invest (preko 4K KNDNS GmbH), ki je na koncu podal najboljšo ponudbo. 4K Invest bo dokapitaliziral Adrio Airways, d. d. v višini 1 mio EUR in bo dodatno poravnal še kupnino prodajalcem SDH, RS in DUTB v višini 100.000,00 EUR.

 

Republika Slovenija bo družbo Adria Airways, d. d. dokapitalizirala v višini 3,1 mio EUR, kar ne presega ocenjenih neposrednih stroškov stečaja družbe. Na podlagi primerjave scenarijev je bila sprejeta odločitev, da je prodaja družbe Adria Airways, d. d. ob predhodni dokapitalizaciji s strani RS in zasebnega investitorja za RS bolj gospodarna odločitev oziroma pomeni manjši strošek za RS kot stečaj ali kot ustanovitev nove letalske družbe. Delujoča družba letno v proračun RS prispeva okoli 10 mio EUR v obliki davkov, medtem ko bi bil pri negativnem scenariju proračun neposredno bremenjen tudi za visoke stroške nadomestil za čas brezposelnosti za zaposlene.

 

SDH je na skupščini delničarjev družbe Adria Airways, d. d. ki je bila v torek, dne 19. januarja 2016, glede navedenih dejstev podala nasprotni predlog skladno z dogovorjeno strukturo transakcije s 4K Invest.

 

SDH in DUTB ocenjujeta, da bo Adria Airways, d. d. dobila lastnika, ki bo družbo prestrukturiral, ohranil slovenskega nacionalnega prevoznika in ga razvijal tudi v prihodnje ter s tem omogočil dolgoročne pozitivne učinke na proračun, slovensko gospodarstvo, razvoj stroke in vse deležnike družbe.

 

Dokapitalizacija in zaključek transakcije sta vezana na pridobitev soglasij regulatorjev trga ter na izpolnitev drugih, s pogodbo določenih odložnih pogojev.

 

Družba Adria Airways, d. d. je bila skladno s sklepom Državnega zbora RS z dne 21. 6. 2013, vključena v seznam podjetij, namenjenih prodaji. Adria Airways, d. d. je bila tudi skladno s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države z dne 13. 7. 2015 opredeljena kot portfeljska naložba. V preteklosti je bil s strani AUKN že voden postopek prodaje delnic Adrie Airways, d. d., ki pa se je v letu 2013 neuspešno zaključil zaradi nesprejemljivosti prejetih ponudb, saj se družba že dlje časa sooča s poslovno-finančnimi težavami.

 

Postopek prodaje sta vodila SDH in DUTB v sodelovanju s finančnim svetovalcem KPMG in pravnim svetovalcem Karanović & Nikolič.

 

Investicijski sklad 4K Invest bo družbi Adria Airways, d. d. omogočil ponovno rast in razvoj

 

Investicijski sklad 4K Invest je visoko specializiran sklad, ki svojim družbam nudi aktivno podporo pri povratku k dobičkonosnosti in pri zagotovitvi neodvisnosti od prejšnjega lastništva. Z več kot 20-letnimi izkušnjami in skoraj 200 primeri poslov z uspešnim poslovnim preobratom v družbah, doseženim v sodelovanju z upravo in partnersko ekipo, se 4K Invest uvršča med vodilne specialiste za poslovni preobrat v Evropi.   

 

Nova strategija Adrie Airways, d. d. bo po navedbah kupca ohranila osredotočenost na slovenski, albanski, kosovski in makedonski trg, družba bo letela z modernimi letali in se povezovala s svetom preko mreže Star Alliance. Adria Airways, d. d. bo še naprej razvijala hibridni poslovni model in zagotavljala redne letalske linije, ki bodo privabljale poslovne stranke in turistom zagotavljale ugodne cene. Po navedbah kupca se pričakuje, da bo letalska družba dopolnila svojo floto z več modernimi letali, da bo tako povečala svojo mednarodno omrežje. Adria Airways, d. d. bo še naprej nudila svoje storitve na novem estonskem trgu.

 

Namen sklada 4K Invest je spoštovati tradicijo varnega letenja z Adrio Airways in omogočiti družbi ponovno rast ter potnikom zagotoviti udoben, varen in cenovno dostopen prevoz, ki regijo povezuje s svetom.

 

 

 

Slovenski državni holding, d. d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.

Nazaj na novice