Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 11. 2015

Podpisana pogodba o prodaji 100 % deleža v družbi Adria Airways Tehnika, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH) in Aerodrom Ljubljana, d. o. o., sta danes sklenila pogodbo o prodaji delnic (v nadaljevanju: SPA) družbe Adria Airways Tehnika, d. d. Kupec delnic je družba Linetech Holding, S.A. iz Poljske. Prodajalca pričakujeta, da bosta prejela celotno kupnino ter preknjižila delnice na kupca najkasneje 25. 11. 2015. 

 

Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bila za kupca izbrana družba Linetech Holding S.A. iz Poljske, ki je na koncu dala najboljšo ponudbo za 100 % delež družbe Adria Airways Tehnika, d. d. Kupec je s prodajalcema sklenil tudi pogodbo o prenosu in prevzemu posojilnih pogodb, ki sta jih SDH in Aerodrom Ljubljana, d. o. o., leta 2012 odobrila družbi Adria Airways Tehnika, d. d. S plačilom kupnine in preknjižbo delnic bo uspešno zaključena prodaja 100 % deleža družbe Adria Airways Tehnika, d. d.

 

SDH in Aerodrom Ljubljana, d. o. o., sta vodila konkurenčen in transparenten dvofazni postopek prodaje s ciljem maksimiranja kupnine. Hkrati pa sta si prizadevala, da bi Adria Airways Tehnika, d. d., dobila lastnika, ki bo podpiral njeno rast in nadaljnji razvoj ter ohranil njene ključne funkcije v Sloveniji.

 

Marko Jazbec, predsednik uprave SDH, je ob sklenitvi SPA povedal: »Smo izjemno zadovoljni z izidom postopka prodaje družbe Adria Airways Tehnika, d.d. Menimo, da bo družba dobila novega lastnika, ki bo zagotavljal njeno rast, nadaljnji razvoj ter bo vzdrževal dobre odnose z vsemi deležniki družbe.«

 

Zmago Skobir, poslovodni direktor Aerodroma Ljubljana, d. o. o., je izrazil zadovoljstvo ob podpisu transakcijskih dokumentov: »Aerodrom je vstopil v Adrio Airways Tehniko, d.d. z jasnima ciljema - ohraniti dejavnost vzdrževanja letal na ljubljanskem letališču in zagotoviti smelejši prihodnji razvoj družbe Adria Airways Tehnika, d.d. Prepričani smo, da je bil v postopku prodaje izbran priznan mednarodni ponudnik, ki bo družbo, med uporabniki in poznavalci znano predvsem po visoki strokovnosti njenih zaposlenih, še oplemenitil. Novemu lastniku predajamo podjetje z dobrimi temelji in visokim potencialom, ki ga daje strateška lega Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.«

 

Piotr Kaczor, predsednik uprave družbe Linetech Holding, S.A. je povedal: »S ponosom oznanjamo nakup Adria Airways Tehnike, d.d. Prizadevali si bomo za rast in razvoj družbe z vlaganjem v ljudi, nove tehnologije in opremo. Zahvaljujoč tej združitvi se bodo povečale naše skupne zmogljivosti letalske podpore najbolj pogostih tipov letal:  Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer in ATR. Linetech Holding S.A. namerava zaposlovati in vlagati v izobraževanje in pridobivanje novih licenc zaposlenih. Skupina bo imela skupaj 6 hangarjev, namenjenih baznemu vzdrževanju letal, kar bo omogočalo hkratno servisiranje do 13 različnih letal C klasifikacije. Linetech Holding S.A., bo tako, s pridobitvijo Adria Airways Tehnike, d.d., postal eno vodilnih podjetij za nudenje MRO storitev (storitev vzdrževanja in servisiranja letal) v Evropi. 

 

Slovenski državni holding, d. d.

Aerodrom Ljubljana, d. o. o.

Linetech Holding, S.A.

Nazaj na novice