Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 23. 10. 2018

NS SDH je podal soglasja v prodajnem postopku Nove Ljubljanske banke d. d.

OBVESTILO NI DELOMA ALI V CELOTI, POSREDNO ALI NEPOSREDNO, NAMENJENO OBJAVI ALI RAZDELITVI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, V AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM ALI V KATERI KOLI DRUGI JURISDIKCIJI, KJER JE TO  NEZAKONITO.

TO OBVESTILO JE OBJAVA ZA NAMENE SLOVENSKEGA ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI) IN PRAVIL O PROSPEKTU ORGANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ZA TRGOVANJE S FINANČIMI INSTRUMENTI (v angleščini: "UK FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY") IN NI NE PROSPEKT NE PONUDBA ZA PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V NOBENI JURISDIKCIJI, VKLJUČNO Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, AVSTRALIJO, KANADO ALI JAPONSKO.

Več o tem: TUKAJ

Dne 23. oktobra 2018 se je na izredni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH) in podal naslednja soglasja: 

  • soglasje k minimalni ponudbeni ceni za delnico Nove Ljubljanske banke d. d. in k cenovnemu razponu v postopku javne ponudbe delnic Nove Ljubljanske banke d. d.;
  • soglasje, da se v postopku javne ponudbe delnic Nove Ljubljanske banke d. d. delnice Nove Ljubljanske banke d. d. uvrstijo na Ljubljansko borzo, globalna potrdila o lastništvu pa na Ljubljansko in Londonsko borzo;
  • soglasje k Pogodbi o odkupu (angl. »Underwriting Agreement«); in
  • soglasje, da se Prospekt v zvezi z javno ponudbo delnic Nove Ljubljanske banke d. d. v obliki ponudbe delnic in globalnih potrdil o lastništvu objavi tako, da se na spletni strani SDH objavi spletna povezava do objave na spletni strani Nove Ljubljanske banke d. d.

Zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave investitorjev in javnosti bodo vse dodatne informacije in dokumenti v zvezi z javno ponudbo razkrite v objavah tekom tega tedna.

 

Nazaj na novice