Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 6. 2015

Slovenski državni holding, družbe povezane z Apollo Global Management in Evropska banka za obnovo in razvoj sporočajo, da je podpisana pogodba o prodaji Nove KBM

Ljubljana, London, New York - 30. junij 2015 - Slovenski državni holding, d. d. (SDH), ki nastopa v imenu in za račun Republike Slovenije, je danes skupaj s skladi v upravljanju družb, povezanih z Apollo Global Management, LLC (NYSE:APO), (poslej se za Apollo Global Management skupaj z njegovimi odvisnimi družbami uporablja izraz: Apollo), vodilnim globalnim upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, ter Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) podpisal pogodbo o prodaji (SPA), na podlagi katere bodo določeni, z Apollom povezani skladi (angl. Apollo affiliated funds), in EBRD pridobili 100 % kapitalski delež Republike Slovenije v Novi KBM, d. d. (NKBM).

 

NKBM je druga največja državna banka v Sloveniji z najdaljšo tradicijo na področju bančništva v državi, ki zagotavlja bančne storitve na področju prebivalstva in gospodarstva. Banka, ki je bila ustanovljena leta 1862, je v popolni državni lasti in ima več kot 1.700 zaposlenih.

 

V konkurenčnem prodajnem postopku so bili za najboljšega ponudnika za nakup NKBM izbrani z Apollom povezani skladi, v partnerstvu z EBRD. Vrednost prodajne transakcije znaša 250 milijonov evrov. Podpis pogodbe predstavlja pomemben korak pri strateškem prizadevanju SDH, da uspešno zaključi privatizacijske postopke s pridobitvijo odgovornih in izkušenih investitorjev. Določeni, z Apollom povezani skladi, bodo pridobili 80 % NKBM, medtem ko bo EBRD pripadalo preostalih 20 %.

 

Apollo je v partnerstvu z EBRD vstopil v nakup NKBM, upoštevaje strokovno znanje in izkušnje EBRD v regiji, tradicionalni sloves EBRD kot institucije, ki podpira finančno stabilnost, ter edinstvenega spektra sposobnosti, znanj in spretnosti.

 

Kupca načrtujeta, da bo NKBM postala močna in na trgu vodilna banka, ki bo ohranila svojo osredotočenost na stranke kot svojo prvo in najpomembnejšo ter prednostno nalogo. Tako Apollo kot EBRD sta v celoti zavezana k investiranju v nadaljnjo rast in razvoj banke in k izboljšanju njene operativne učinkovitosti.

 

Matej Pirc, predsednik uprave SDH, je povedal: »SDH ocenjuje, da bo imela prodaja NKBM mednarodnemu zasebnemu investicijskemu skladu Apollo in soinvestitorju EBRD pozitivne učinke za banko in njene kliente, in še posebej za regijo, kjer deluje. Je tudi potrditev prizadevanj SDH za strokovno vodenje privatizacijskih procesov, ki potekajo po mednarodnih standardih in na način, da pritegnemo odgovorne in izkušene investitorje, ki bodo podprli razvoj gospodarskih družb in njihovo preoblikovanje v uspešnejša in bolj konkurenčna podjetja.«

 

Matej Runjak, vodja projekta in član uprave SDH je povedal: "Prepričani smo, da smo s skladom Apollo in EBRD dobili investitorja, ki sta sposobna NKBM popeljati na naslednjo stopnjo razvoja. Ugled Apolla kot vodilnega investicijskega sklada na svetu, katerega pretekli dosežki vključujejo uspešna preoblikovanja podjetij, ki so se pod njegovem okriljem razvila v najboljša podjetja v panogi, skupaj z zavezanostjo Evropske banke za obnovo in razvoj k napredku in gospodarski stabilnosti so sposobnosti, potrebne za preoblikovanje slovenskega bančnega sistema. Z optimizmom gledamo na prihodnost NKBM v njihovem lastništvu."

 

Gernot Lohr, starejši partner (angl. senior partner) v Apollo Global Management je povedal: "Prepričani smo, da bo NKBM kot franšizna naložba (angl. franchise asset), ki se sooča s številnimi izzivi, pod vodstvom izkušenega in angažiranega lastnika, kot je Apollo, povrnil stari ugled in zagotovil stabilnost vsem njenim deležnikom: strankam, zaposlenim, lokalni skupnosti in državi. Veselimo se, da bomo s pomočjo našega strokovnega znanja in izkušenj ter s sodelovanjem managementa prispevali k prestrukturiranju za izboljšanje in rast NKBM. Prepričani smo, da ima NKBM izjemen razvojni potencial in v sodelovanju z vsemi deležniki ostajamo zavezani k odličnosti pri zagotavljanju storitev za sedanje in bodoče stranke«.

 

Nick Tesseyman, EBRD direktor, Finančne institucije, je povedal "Zelo smo zadovoljni, da postajamo delničar v drugi največji slovenski banki. Privatizacija NKBM odraža odločnost pristojnih institucij k izpeljavi reformnega programa in pripravljenost za preoblikovanje banke. Kot delničar bo EBRD tesno in aktivno sodeloval z novim večinskim lastnikom Apollo pri prestrukturiranju banke in uvedbi najvišjih standardov korporativnega upravljanja. Okrepitev slovenskega bančnega sistema je nujna za nadaljevanje vzdržne gospodarske rasti in EBRD je v celoti pripravljena prispevati svoj delež«.

 

Prodaja je posledica izpolnjevanja zavez, ki jih je Republika Slovenija decembra 2013 dala Evropski komisiji v postopku presoje skladnosti izvedenih ukrepov v letu 2012 in 2013 s pravili Evropske unije o državnih pomočeh.

 

Kontaktne osebe za nadaljnje podatke:

 

SSH

Mojca Mele, SSH

+386 (0)1 320 05 18

 

NKBM

Petra Shirley

+386 (0)41 681 761

 

Apollo Global Management

Seda Ambartsumian, Maitland

+44 (0) 207 379 5151

 

EBRD

Axel Reiserer, Senior Media Manager

+44 (0) 207 338 6741

 

Pojasnila:

 

O Apollo Global Management, LLC

Apollo je vodilni, globalni, zasebni investicijski sklad. Na dan 30. marca 2015 je višina sredstev, s katerimi upravlja Apollo v skladu zasebnega kapitala, kreditnem skladu in nepremičninskem skladu  znašala približno 163 milijarde ameriških dolarjev. Apollo posluje v najbolj reguliranih panogah, kot so finančni sektor, bančništvo in zavarovalništvo. Apollo zbira sredstva, jih investira in z njimi upravlja v imenu nekaterih najuglednejših pokojninskih in donacijskih skladov na svetu ter drugih institucionalnih in zasebnih vlagateljev. Apollo velja za angažiranega lastnika, ki je predan dolgoročni rasti in trajnostnemu razvoju vsakega podjetja, ki ga kupi. Apollo je uvrščen na Newyorško borzo vrednostnih papirjev.

 

O EBRD

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je mednarodna finančna institucija v lasti 64 držav in dveh medvladnih organizacij (EU in EIB). EBRD je največji posamezni investitor na danem območju. Kapital EBRD presega 30 milijard evrov. EBRD je lani ponovno odprla predstavništvo v Sloveniji. Od leta 1993 je EBRD v Sloveniji sodelovala pri 68 projektih, pri katerih kumulativni neto obseg poslov znaša 789 milijonov evrov. Ključne prioritete banke so prestrukturiranje gospodarstva, vključno s povečanjem vloge zasebnega sektorja in promoviranjem dobrega korporativnega upravljanja, stabilizacija finančnega sektorja in podpiranje trajnostne energije.

 

 

Omejitev odgovornosti: originalna verzija sporočila za javnost je angleška verzija. 

Nazaj na novice