Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 3. 2016

Prodaja večinskega deleža v družbi Adria Airways, d. d. uspešno zaključena

Ljubljana, 15. marec 2016 – Prodajalci, Slovenski državni holding, d. d. (SDH), v imenu Republike Slovenije (RS) in v svojem imenu ter Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), so na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji z dne 18. 1. 2016 na kupca, investicijski sklad 4K Invest s sedežem v Luksemburgu preko odvisne družbe v 100% lasti sklada, AA International Aviation Holding GmbH, preknjižili 6.343.743 delnic Adrie Airways, d. d. RS, SDH in DUTB so za svoje deleže prejeli kupnino in s tem je prodaja 83,01 % deleža v družbi Adria Airways, d. d. uspešno zaključena. 4K Invest je sedaj, vključno z dokapitalizacijo družbe z dne 8. marca 2016, imetnik 96,09% deleža družbe Adria Airways.

 

 

Dne 8. 3. 2016 je Republika Slovenija na podlagi sklepa skupščine družbe Adria Airways, d. d. z dne 19. 1. 2016 v postopku dokapitalizacije družbe vplačala znesek 3,1 mio EUR, 1 mio EUR pa je v skladu s skupščinskim sklepom vplačal kupec. Z vplačilom dodatnega kapitala tako s strani RS, kot tudi  s strani kupca, se družbi omogoča stabilizacija poslovanja, s prodajo pa bo družbi pod okriljem zasebnega lastništva zagotovljen nadaljnji razvoj, ter s tem vzpostavljeni temelji za dolgoročne učinke ohranitve slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika.   

 

Marko Jazbec, predsednik uprave SDH je ob zaključku transakcije povedal: »Zadovoljni smo, da smo zahteven prodajni postopek pripeljali do uspešnega zaključka in družbi še pred samo prodajo omogočili stabilizacijo poslovanja, z novim kupcem pa tudi prestrukturiranje in ohranitev slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika v prihodnje. To bo omogočilo tudi številne dolgoročne pozitivne učinke na proračun, slovensko gospodarstvo, razvoj stroke in vse deležnike družbe«.

 

Prodajni postopek sta vodila SDH in DUTB ob sodelovanju finančnega svetovalca, družbe KPMG, poslovno svetovanje, d. o. o.  in pravnega svetovalca Karanović & Nikolić. Celotni postopek prodaje je potekal v skladu z mednarodno prakso na področju M&A transakcij in je bil voden transparentno ter enakopravno do vseh investitorjev, ki so bili vključeni v prodajni postopek.

 

 

Več informacij:

 

 

 

Slovenski državni holding, d. d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.

Nazaj na novice