Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 6. 2019

SDH in Nova KBM sta podpisala pogodbo o prodaji in nakupu 100% poslovnega deleža družbe Abanka d. d.

Slovenski državni holding d. d. (SDH), je v imenu in za račun Republike Slovenije, skupaj z  Novo Kreditno banko Maribor d. d. (Nova KBM), po premoženju drugo največjo slovensko banko, danes objavil podpis pogodbe o prodaji in nakupu delnic (SPA), po kateri bo Nova KBM pridobila 100% delnic, ki jih ima Republika Slovenija v Abanki d. d. (Abanka). Nova KBM je v lasti investicijskih skladov, ki jih upravljajo Apollo Global Management (80%) in Evropska banka za obnovo in razvoj (20%).

Republika Slovenija bo v postopku prodaje prejela 511 milijonov EUR, in sicer iz naslova dividend za poslovno leto 2018 v višini 67 milijonov EUR, ki so bile izplačane maja 2019 in iz naslova kupnine v višini 444 milijonov EUR.

Republika Slovenija je v združeno banko, to je Abanko in Banko Celje, v letih 2013 in 2014 vložila 781 milijonov EUR, in sicer z dokapitalizacijama z denarnim in stvarnim vložkom. Kot delničarka Abanke je doslej že prejela 178,3 milijonov EUR dividend za poslovna leta 2016, 2017 in 2018, obenem bo prejela kupnino v višini 444 milijonov EUR. Prav tako je upravičena do zneskov iz naslova prodaje terjatev, ki so bile v sklopu ukrepov za krepitev stabilnosti bank v letu 2014 prenesene na DUTB. Ocenjeno je, da bodo navedeni prilivi presegli vrednost omenjenih ukrepov, ki so bili potrjeni z odločbo Evropske komisije.   

Zaključek transakcije je pričakovan do 31. 12. 2019, ob upoštevanju pridobitve vseh obveznih soglasij pristojnih organov.

Abanka je tretja največja banka v Sloveniji, ki zagotavlja celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva do bančno-zavarovalniških storitev. Njeni začetki segajo v leto 1955, danes pa je v 100 %  lasti Republike Slovenije z več kot 1.000 zaposlenimi.

Nova KBM je bila izbrana kot kupec po predložitvi najboljše ponudbe za nakup 100% delnic Abanke v konkurenčnem postopku prodaje, ki ga je vodil SDH v sodelovanju s finančnim svetovalcem BNP Paribas in pravnim svetovalcem Odvetniško družbo Kavčič, Bračun in partnerji. Privatizacija Abanke je pritegnila širok spekter strateških in finančnih vlagateljev, celoten postopek pa je bil voden transparentno, enakopravno in v skladu z najboljšimi mednarodnimi standardi.

Ponudnik ocenjuje, da sta Nova KBM in Abanka komplementarni banki, ki bosta po združitvi lahko izmenjali in uporabljali najboljše prakse, ki sta jih razvili do sedaj ter na ta način pridobili pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Po podpisu pogodbe je Igor Kržan, predsednik uprave SDH, povedal naslednje: »Z današnjim podpisom pogodbe s kupcem Nova Kreditna banka Maribor je SDH izpolnil zaveze, ki jih je dala Republika Slovenija Evropski komisiji glede dovoljene državne pomoči. Podpis pogodbe predstavlja pomemben korak pri prizadevanju SDH, da uspešno zaključi privatizacijske postopke s pridobitvijo odgovornih in izkušenih investitorjev, ki bodo podprli razvoj gospodarskih družb in njihovo preoblikovanje v uspešnejša in bolj konkurenčna podjetja. Kupec bo pridobil dobro in stabilno banko, ki je tretja največja bančna skupina v Sloveniji. Želimo jim vse dobro na nadaljnji skupni poslovni poti.«

Ob tem je John Denhof, predsednik uprave Nove KBM, d. d. povedal: »Zadovoljni smo, da smo uspešno podpisali pogodbo za nakup Abanke. Ta zgodovinski trenutek je izjemna priložnost za nas in za Abanko, da zgradimo močno, združeno banko, kar je pozitivno za slovensko gospodarstvo. Združena banka bo imela boljši dostop do strank v vseh segmentih po vsej državi in bo podpirala konkurenčnost slovenskega bančnega sektorja. S podpisom pogodbe za nakup Abanke smo naredili pomemben korak k uresničitvi naše strategije, ki med drugim vključuje rast, dobičkonosnost in odličnost v poslovanju s strankami. Veselimo se uspešnega sodelovanja z upravo Abanke in njenimi zaposlenimi ter regulatorji, da bi tako čim prej zaključili transakcijo in izkoristili potencial.«

Podpis SPA je posledica izpolnjevanja zaveze, ki jo je Republika Slovenija sprejela v skladu z odločbo Evropske komisije o državni pomoči SA.38522 z dne 16. decembra 2014.

                                                    

 

 

Nazaj na novice