Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 2. 2014

SOD sklenila pogodbo o pravnem svetovanju pri prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., z izbranim ponudnikom

Slovenska odškodninska družba, d. d.,  je dne 5. 2. 2014 z odvetniško pisarno Schönherr sklenila pogodbo o pravnem svetovanju v postopku prodaje delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d.d..

 

Vabilo za oddajo ponudb za pravno svetovanje v postopku prodaje delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., je finančni svetovalec KPMG v sodelovanju s Slovensko odškodninsko družbo, d. d., poslal uglednim slovenskim pravnim pisarnam, ki so morale zagotoviti tudi sodelovanje mednarodne pravne pisarne, saj bodo v postopku prodaje potrebne storitve širokega pravnega področja.

 

V roku so prispele štiri ponudbe.

 

Po pregledu in oceni ponudb, ter po izvedenih pogajanjih o bistvenih elementih pogodbe o pravnem svetovanju, se je Slovenska odškodninska družba, d. d., odločila, da za pravno svetovanje v postopku prodaje delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., izbere odvetniško pisarno Schönherr. 

Nazaj na novice