Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 7. 2015

Nadzorni svet SDH dal soglasje k prodaji poslovnega deleža SDH v družbi Elan

Nadzorni svet SDH (NS SDH) je na današnji seji dal soglasje k prodaji poslovnega deleža Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH) v družbi Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (ELAN).

 

NS SDH je na današnji seji dal pogojno soglasje k prodaji poslovnega deleža SDH v družbi Elan s tem, da kupca sprejmeta določene nefinančne zaveze, v smislu spoštovanja veljavne delovnopravne zakonodaje v Sloveniji, spoštovanja veljavnih kolektivnih pogodb in drugih socialnih sporazumov, ki so bili dogovorjeni z zaposlenimi ali svetom delavcev, ohranitve slovenskega jezika kot jezika komuniciranja z zaposlenimi, ter v smislu prizadevanja za ohranitev sedeža družbe v Sloveniji, za prestrukturiranje družbe z namenom zagotoviti njeno nadaljnje preživetje, izboljšanje njene učinkovitosti in nadaljnjega razvoja, ter ohranjanja socialnega dialoga z zaposlenimi v skladu z delovnopravno zakonodajo v Sloveniji.

 

SDH je lastnik 49,03 % poslovnega deleža družbe Elan in je njegov neposredni imetnik postal po pripojitvi PDP, d. d., k SDH.

 

Predmet prodaje so vsi lastniški deleži. Ostali prodajalci lastniških deležev družbe Elan so še Triglav Naložbe, d. d., D.S.U., d. o. o., in Modra zavarovalnica, d. d.. Kupca 100 % lastniških deležev sta Merrill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited.

 

Nazaj na novice