Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 2. 2017

Obvestilo o sprejemu prevzemne ponudbe za družbo Paloma, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: 

 

Slovenski državni holding, d. d. je sprejel prevzemno ponudbo prevzemnikov ECO-INVESTMENT, a.s., in ECO INVEST SVK, a.s., na podlagi česar bo Slovenski državni holding, d. d., prodal vse delnice družbe Paloma, d. d., v njegovem imetništvu, in sicer 2.410.007 delnic, za ceno 4,01 EUR za delnico, za kar bo prejel kupnino v znesku 9.664.128,07 EUR.

 

Nazaj na novice