Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 4. 2015

Podpis prodajne pogodbe med Konzorcijem prodajalcev in družbo Podravka, d. d. o prodaji 51,55% deleža v družbi Žito, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je po uspešno zaključenih pogajanjih, ki sta jih z družbo Podravka, d. d. koordinirala SDH in družba KD Skladi, v svojem imenu in skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev sklenil pogodbo o prodaji 183.386 (51,55%) delnic družbe Žito, d. d.

 

Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bila za končnega kupca izbrana družba Podravka, d. d., ki je na koncu dala najboljšo ponudbo in je 51,5% delež družbe Žito, d. d. kupila po ceni 180,10 EUR za delnico, kar pomeni, da celota kupnina za ta delež znaša  33.027.818,60  EUR. 

 

Poleg SDH so pogodbo o prodaji delnic družbe Žito, d. d. podpisali še ostali člani konzorcija, in sicer: Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital, d. o. o., KD Skladi, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d. in NLB Skladi, d. o. o.

 

Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Podravka objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o prevzemih.

 

Celotni postopek prodaje je potekal v dveh fazah, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom finančnih in strateških investitorjev. Postopek prodaje, ki ga je v imenu prodajalcev vodil SDH skupaj s KD skladi in finančnimi ter pravnimi svetovalci, je potekal ob dobri konkurenci ponudnikov.  Izveden je bil profesionalno, transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju.   

 

Konzorcij prodajalcev ocenjuje, da bo družba Žito, d. d. dobila dolgoročnega strateškega in izkušenega lastnika iz prehrambene industrije, ki lahko omogoči rast in razvoj Žita tudi izven Slovenije.

 

Zaključek postopka je predviden v prihodnjih nekaj mesecih, saj mora kupec pridobiti dovoljenje regulatorjev trga. Kupnina, ki jo bo prejel SDH, bo namenjena pokrivanju obveznosti SDH, ki jih ima po Zakonu o denacionalizaciji in drugih tekočih obveznosti.

 

Postopek prodaje je vodil in koordiniral SDH, skupaj s KD Skladi, v sodelovanju s finančnima svetovalcema Erste Group Bank AG in P&S Capital, d. o. o. in pravnim svetovalcem Jadek & Pensa.

 

Foto: Saša Despot, Mediaspeed

Nazaj na novice