Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 5. 2016

SDH začenja priprave na prvo javno ponudbo delnic NLB, d. d. (IPO)

Ljubljana, 12. maj 2016 - SDH je s strani finančnega svetovalca Deutsche Bank (DB) že prejel študijo izvedljivosti v zvezi s postopkom privatizacije NLB. Na podlagi ugotovitev študije in odziva izbranih institucionalnih investitorjev, s katerimi so bila organizirana srečanja, je bila metoda prve javne ponudbe delnic (IPO) ocenjena kot najprimernejša metoda za postopek prodaje delnic NLB.

 

Odzivi izbranih institucionalnih investitorjev so bili po izvedbi dvodnevnih predstavitvenih sestankov  v Londonu (non-deal road-show) pozitivni in kažejo v prid uspešni uvrstitvi delnic na borzo glede na prodajo kapitalskega deleža v NLB strateškemu oz. finančnemu investitorju.

 

Delnice NLB bodo v okviru javne ponudbe uvrščene na Ljubljansko borzo (LJSE) in hkrati tudi v vzporedno kotacijo na eni od mednarodnih borz. Kotacija delnice NLB na Ljubljanski borzi bo imela pozitiven vpliv na razvoj domačega trga kapitala, vzporedna kotacija na priznani mednarodni borzi, ki je bistveno bolj likvidna, pa bo omogočila, da bo za NLB pritegnila interes širšega kroga mednarodnih investitorjev, spodbudila bo neposredno primerjavo s konkurenti, deležna bo koristi, ki jo prinaša spremljanje delnice NLB s strani širšega kroga raziskovalnih analitikov in drugih prednosti uvrstitve na večjo borzo vrednostnih papirjev.

 

Finančni svetovalec DB je SDH podal tudi nekatera priporočila, ki se nanašajo na korporativno upravljanje banke, bodočo plačno politiko vodstva NLB ter druga priporočila za ustrezno pripravo na začetek prodaje banke. SDH bo zato predlagal ustrezne spremembe na področju korporativnega upravljanja na ravni NLB, ki bodo omogočile uspešno privatizacijo in večjo privlačnost za mednarodne investitorje.

 

Strategije upravljanja kapitalskih naložb države v zvezi s predvideno metodo privatizacije NLB ne bo potrebno spreminjati zaradi implementacije ugotovitev študije izvedljivosti. Bo pa SDH v okviru celovitega predloga sprememb strategije upravljanja predlagal tudi nove določbe glede omejitve koncentracije drugih lastnikov, vendar te določbe niso omejujoče za izvajanje prodajnih postopkov NLB.

 

Začetek postopka prodaje je predviden v jeseni leta 2016 in pri tem se bo upoštevalo več dejavnikov, med njimi tudi tržne razmere. Priprave za začetek prodajnega postopka so se začele in cilj SDH je, da skupaj s finančnim svetovalcem in v sodelovanju z NLB čimbolj učinkovito izpelje prodajni postopek do konca leta 2017, kot se je Slovenija zavezala Evropski komisiji. 

Nazaj na novice