Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 1. 2016

SDH podprl dokapitalizacijo družbe Paloma s strani Abris Capital Partners

SDH je ob sklicu skupščine družbe Paloma, d. d. obvestil javnost, da bo morebitne nasprotne predloge za dokapitalizacijo preveril in jih skladno z veljavno zakonodajo upošteval. Ker nasprotni predlog manjšinskih delničarjev, skupaj z dodatno dokumentacijo, ki je bila predložena tekom skupščine, ne vsebuje dvostransko zavezujočega dogovora in upoštevaje mnenje uprave Palome ter sindikatov, je SDH podprl sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet Palome. Za SDH je, poleg najvišje vrednosti za delnico, pomembna stopnja verjetnosti zaključka postopka dokapitalizacije.

 

Dokapitalizacija po predlogu uprave in nadzornega sveta je bila podprta z več kot 99% veljavno oddanih glasov delničarjev.

Po pridobitvi delnic družbe Paloma v postopku dokapitalizacije bo izbrani investitor zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji (vključno s SDH) možnost prodati delnice družbe Paloma za isto ceno za delnico, kot jo ponuja investitor v postopku dokapitalizacije. Sprejem javne ponudbe, predložene v skladu z Zakonom o prevzemih, je v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, d. d. in Politiko upravljanja kapitalskih naložb SDH ena od metod prodaje kapitalskih naložb.

 

Več informacij: sporočilo za javnost SDH z dne 27. 11. 2015

Nazaj na novice