Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 2. 2020

Prodaja Abanke uspešno zaključena

Ljubljana, 5. februar 2020 – Republika Slovenija je danes, dne 5. februarja 2020, zaključila prodajo svojega celotnega lastniškega deleža v Abanki d.d. banki Nova KBM d.d.

Slovenski državni holding d. d. je 20. junija 2019 v imenu in za račun Republike Slovenije sklenil pogodbo o prodaji in prenosu 100 % deleža Republike Slovenije v Abanki d. d.  (Abanka) z  Novo KBM d. d., drugo največjo slovensko banko po bilančni vsoti.

Zaključek posla je bil odvisen od izpolnitve določenih pogojev, ki so bili v obdobju po sklenitvi prodajne pogodbe v celoti izpolnjeni. Nova KBM je danes plačala celotno kupnino v znesku 444,242.000 EUR, hkrati je bilo na Novo KBM prenesenih 15,100.000 delnic Abanke, s čimer je bil prodajni postopek uspešno končan.

 

 

Nazaj na novice