Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 7. 2015

Podpis prodajne pogodbe med prodajalci in družbama Merrill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited o prodaji 100 % deleža v družbi Elan, d. o. o.

Slovenski državni holding, d.d. (SDH) je skupaj z ostalimi člani prodajnega konzorcija Triglav Naložbe, d. d., D.S.U., d. o. o., in Modra zavarovalnica, d. d., sklenil pogodbo o prodaji in prenosu 100 % poslovnega deleža družbe Elan, d. o. o., na kupca Merrill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited.

 

Za kupca sta bila kot najboljša ponudnika izbrana Merrill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited, ki bosta družbi omogočila nadaljnji obstoj in dokončno ureditev dolžniško-upniških razmerij s finančnimi in drugimi upniki Elana, d.o.o.

 

Kupcu Merrill Lynch International, katerega 100 % lastnik je Bank of America Merrill Lynch International, skladno s pogodbo o prodaji in prenosu (SPA) pripada 4,9 % lastniški delež družbe Elan, d.o.o., kupcu Wiltan Enterprises Limited, katerega 100 % lastnik je VR Global Partners, pa pripada 95,1 % lastniški delež družbe Elan, d. d. Kupca si bosta, med drugim, prizadevala zagotoviti vire financiranja za družbo Elan, d. d., za namen vračila nedovoljene državne pomoči vplačnikom kapitala v višini 12 milijonov evrov, skladno s sklepom Evropske komisije, izdanim septembra 2012.

 

Poleg SDH, ki je s 1. julijem 2015 pripojil družbo PDP, d.d., ki je vodila postopek prodaje družbe Elan, d.o.o., so pogodbo o prodaji in prenosu podpisali še njeni ostali družbeniki, in sicer Triglav Naložbe, d.d., D.S.U., d.o.o. in Modra zavarovalnica, d.d.

 

Postopek prodaje se je pričel julija 2013 z javno objavo povabila k posredovanju izkazov interesa za nakup, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom potencialnih investitorjev. Izveden je bil profesionalno, transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju. Postopek prodaje je v imenu prodajalcev vodil in koordiniral PDP, d.d., v sodelovanju s finančnim svetovalcem KF Finance, d.o.o. in pravnim svetovalcem Odvetniška družba Soršak, Vagaja in partnerji, d. o. o.

Nazaj na novice