Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 1. 4. 2016

Podpis Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem pri prodaji delnic družbe Nova Ljubljanska banka, d. d.

Republika Slovenije (RS) je po izrednih ukrepih Banke Slovenije z dnem 18. 12. 2013 postala edini, 100% delničar Nove Ljubljanske banke, d. d. (NLB). Slovenski državni holding, d. d. (SDH), ki je v imenu RS vodil postopek izbora finančnega svetovalca pri prodaji delnic NLB, je dne 15. 2. 2016 poslal 13 potencialnim finančnim svetovalcem (mednarodnim finančnim institucijam) prošnjo za oddajo ponudbe za izvedbo storitev finančnega svetovanja (Request for proposals – RfP). Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 29. 2. 2016. Do roka je SDH prejel 11 ponudb.

 

SDH je na podlagi vnaprej sprejetih kriterijev, med katerimi so bile pomembne zlasti izkušnje in reference ponudnikov ter cena storitve, ocenil prejete ponudbe in določil ožji nabor potencialnih finančnih svetovalcev, ki so bili pozvani k osebni predstavitvi ponudb in ekip, ki bi v primeru izbora sodelovale na projektu. S ponudniki, ki so bili na podlagi izvedenih predstavitev ocenjeni kot primerno izkušeni in strokovno usposobljeni, je SDH nadaljeval pogajanja glede  cene storitve in ostalih elementov mandatne pogodbe. Na podlagi ocenjevanja končnih izboljšanih ponudb in mandatnih pogodb je bila kot najboljša ponudnica izbrana mednarodna investicijska banka Deutsche Bank (DB).

 

Reference DB na področju finančnega svetovanja so obsežne in kakovostne. Če se omejimo le na najpomembnejše bančne transakcije v zadnjih treh letih v Evropi, je DB sodelovala bodisi kot globalni koordinator v IPO postopkih ali kot finančni svetovalec pri M&A v sledečih transakcijah: ABN AMRO Group, Deutsche Pfandbriefbank AG, Aldermore Group PLC, Pohjola Bank plc, Permanent TSB, Hypo Group Alpe Adria AG, TT Hellenic Postbank S.A.

 

Z Mandatno pogodbo finančni svetovalec DB s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prevzema svetovanje pri prodaji delnic družbe NLB. Obveznost finančnega svetovalca v začetni fazi je, da pripravi študijo izvedljivosti, na podlagi katere bo SDH kot skrben in gospodaren upravljavec kapitalskih naložb RS ocenil, ali določila sprejete Strategije upravljanja kapitalskih naložb države (Strategija) omogočajo, da bo z izvedbo postopka prodaje delnic NLB kot ga določa Strategija,  mogoče doseči najvišjo vrednost za RS in zagotoviti nadaljnji razvoj NLB, d. d., ter Vladi RS predlagal morebitne potrebne spremembe Strategije. Ena od ključnih začetnih nalog finančnega svetovalca je tudi svetovanje v zvezi s pripravljalnimi aktivnostmi, ki jih je potrebno izvesti pred začetkom postopka prodaje delnic družbe NLB. Finančni svetovalec bo skladno z izbrano metodo prodaje izvedel vse nadaljnje potrebne dejavnosti po najvišjih mednarodnih standardih prodaje družb.

 

SDH s podpisom Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem DB začenja pripravljalne aktivnosti v zvezi s prodajnim postopkom družbe NLB v skladu z Letnim načrtom upravljanja 2016. Cilj SDH je, da se izpeljejo vsi postopki za prodajo družbe NLB, kot se je RS zavezala do Evropske komisije in da se s tem doseže pričakovane cilje RS v postopku privatizacije NLB.

 

Nazaj na novice