Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 5. 2014

Poziv za izkaz interesa za nakup 100% deleža v Novi kreditni banki Maribor, d. d., Slovenija

Nova Kreditna Banka Maribor, d. d., (“NKBM”) je matična družba druge največje bančne skupine v Sloveniji z 11,3%* tržnim deležem glede na sredstva in 14,1%* tržnim deležem glede na depozite komitentov. NKBM je univerzalna banka, ki ponuja bančne produkte in storitve fizičnim ter pravnim osebam, kot tudi dopolnilne finančne storitve (vključno s storitvami upravljanja vzajemnih in pokojninskih skladov ter storitvami borznega posredništva) v Sloveniji ter na Hrvaškem in v Srbiji. NKBM je najbolj prisotna v Sloveniji, kjer ima razvito obsežno domačo mrežo z ekskluzivnim dostopom do prodajnih mest Pošte Slovenije.

 

V letu 2013 je Republika Slovenija na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih v NKBM izvedla potrebno dokapitalizacijo, ki je vodila v krepitev bilance stanja in izboljšanje kvalitete njenih sredstev, kar ji omogoča, da se v prihodnjih letih osredotoči na svojo razvojno strategijo poslovanja s prebivalstvom ter majhnimi in srednjimi podjetji v Sloveniji.

 

Slovenska odškodninska družba, d. d., v imenu Republike Slovenije (“Prodajalec”) vodi postopek prodaje 100% poslovnega deleža v NKBM (“Transakcija”). Prodajalec je za izvedbo dvostopenjskega postopka prodaje (“Postopek”)  izbral družbo Lazard Frères SAS (“Lazard”).

 

Prodajalec vabi zainteresirane stranke, da izrazijo interes za sodelovanje v tej Transakciji družbi Lazard na spodaj navedeni elektronski naslov. Predstavitveni dokument o NKBM (“Teaser”) bo družba Lazard posredovala zainteresiranim strankam na njihovo zahtevo Po podpisu sporazuma o varovanju zaupnih podatkov bo posredovano tudi procesno pismo, ki vsebuje podrobne podatke o zahtevah za predložitev okvirne (nezavezujoče) ponudbe in druge zadeve v zvezi s postopkom, ter informacijski memorandum. Predvideni rok za oddajo okvirne ponudbe je 3. julij 2014.

 

Za vse dodatne informacije glede Postopka vam je na voljo g. François Kayat, izvršni direktor, Lazard, E-mail: interest.nkbm@lazard.fr.

 

Prodajalec si izrecno pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, brez obvestila ali obrazložitve, spremeni ali zaključi trenutno predvideni Postopek, vključno s pravico do prekinitve pogovorov s katerim koli ali z vsemi potencialnimi kupci.

 

* Na dan 31. 12. 2012.

 

Nazaj na novice