Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 16. 7. 2018

Skupščina SDH sklenila nadaljevati dejanja v zvezi s postopkom prodaje delnic NLB, d. d.

Danes, dne 16. julija 2018, je bila izvedena skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), na kateri je bil sprejet sklep, da SDH ponovno začne izvajati dejanja v zvezi s postopkom prodaje delnic Nove Ljubljanske banke d. d. po metodi javne ponudbe delnic (IPO), s ciljem, da se postopek prodaje NLB izvede na način, da se do konca leta 2018 proda najmanj 50 % plus eno delnico, preostali del, ki presega 25 % plus eno delnico, pa do konca leta 2019.

SDH je na nadaljevanje dejanj v zvezi s postopkom prodaje delnic NLB, d. d. pripravljen in bo skupaj  z izbranim finančnim svetovalcem Deutsche bank in sodelovanjem NLB, d. d. nemudoma začel izvajati vsa dejanja, ki so potrebna po metodi javne ponudbe delnic (IPO), ki je z Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države predviden kot način prodaje NLB.  

Priprave na začetek prodajnega postopka so se torej začele in cilj SDH je, da skupaj s finančnim svetovalcem in v sodelovanju z NLB čimbolj učinkovito izpelje prodajni postopek, kot je določila skupščina SDH.

Nazaj na novice