Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 11. 2018

OBVESTILO O CENI

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA (»NLB«) in REPUBLIKA SLOVENIJA (»Delničar Prodajalec«), ki jo zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D., sta v zvezi s Ponudbo, na katero se nanaša to Obvestilo o Ceni, pripravila Prospekt v slovenskem jeziku in njegov prevod v angleški jezik, oba datirana 26. oktobra 2018 (»Ponudbena Dokumenta«). Pred odločitvijo za naložbo preberite Ponudbena Dokumenta, ki vsebujeta bolj popolne podatke o NLB in o Ponudbi (kot je ta pojem opredeljen v nadaljevanju).

 

Obvestilo o ceni 

Nazaj na novice