Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 1. 6. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga ni dal soglasja za razpon ponudbene cene za delnico Nove Ljubljanske banke, d. d.

Ljubljana, 1. junij 2017 –  Danes se je nadaljevala v petek 26. 5. 2017 prekinjena 10. izredna seja nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH), na kateri je NS SDH obravnaval predlog uprave SDH o razponu ponudbene cene za delnico Nove Ljubljanske banke, d. d.

 

NS SDH ni dal soglasja k predlogu razpona ponudbene cene za delnico Nove Ljubljanske banke, d. d., upravi SDH pa priporoča, da postopa v skladu s petim odstavkom 281. člena ZGD-1, ki določa, da če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina, ki jo v primeru SDH predstavlja Vlada RS.

Nazaj na novice