Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 10. 2015

Adria Airways: prodajalci prejeli ponudbe za nakup Adrie Airways, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) in Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB) sta prejela več ponudb za nakup 91,58% deleža v družbi Adria Airways, d. d. SDH in DUTB bosta skrbno proučila ponudbe in postopek prodaje nadaljevala v skladu s časovnico.  

 

Sama vsebina ponudb je poslovna skrivnost in je prodajalci ne morejo komentirati, saj bi lahko kakršnokoli razkrivanje podatkov v tej fazi prodajnega procesa negativno vplivalo na uspešnost prodajnega postopka.

Nazaj na novice