Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 10. 2013

Podpis Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Aerodrom, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d.d., je v svojem imenu ter kot zakonita zastopnica Republike Slovenije z delničarji družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., in sicer s Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Zavarovalnico Triglav, d.d., KD Skladi, družbo za upravljanje, d.o.o. in NFD, d.o.o., dne 16.10.2013 podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., ki skupaj predstavljajo 73,34 % osnovnega kapitala družbe Aerodrom Ljubljana, d.d..

Nazaj na novice