Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 7. 7. 2014

SDH je prejel zavezujoče ponudbe za nakup delnic družbe Aerodrom

SDH je prejel zavezujoče ponudbe za nakup delnic družbe Aerodrom.

 

Vsebina ponudb je poslovna skrivnost in jih SDH ne more komentirati, saj bi lahko kakršnokoli razkrivanje podatkov v tej fazi prodajnega procesa povzročilo umik investitorjev in vplivalo na uspešnost prodajnega postopka.

 

SDH se bo po skrbni preučitvi ponudb odločil s katerimi izbranimi ponudniki bo nadaljeval pogajanja o vsebini prodajne pogodbe. 

Nazaj na novice