Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 7. 2016

Slovenski državni holding, d. d., podpira predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 18,2 mio EUR

Slovenski državni holding, d. d., je podprl predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 18,2 mio EUR, po ceni 4,01 evra na delnico, s strani Eco-Ivest, a.s., Republika Slovaška. Po pridobitvi delnic družbe Paloma, d. d., v postopku dokapitalizacije bo izbrani investitor v skladu z Zakonom o prevzemih zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji (vključno s SDH) možnost prodati delnice družbe Paloma, d. d., vsaj za isto ceno na delnico, kot jo je ponudil investitor v postopku dokapitalizacije. Sprejem javne ponudbe predložene v skladu z Zakonom o prevzemih je v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in Politiko upravljanja kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga ena od metod prodaje kapitalskih naložb.

 

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) ima v lasti 70,97 % lastniški delež družbe Paloma, d. d., (Paloma) ki ga je pridobil 1. julija 2015 s pripojitvijo PDP, d. d., k SDH. Državni zbor RS je soglasje za odtujitev kapitalske naložbe v Palomi podal dne 21. 6. 2013. Vodstvo PDP, d. d., ki je do 1. julija 2015 upravljalo naložbo v Palomi, je na podlagi predstavljenih dejstev uprave o stanju v podjetju septembra 2013 soglašalo s postopkom dokapitalizacije Palome.

 

Dokapitalizacija družbe Paloma je potrebna za zagotovitev razvoja družbe Paloma v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje. Z dokapitalizacijo bo zagotovljena modernizacija proizvodnih obratov Palome, povečanje proizvodnih zmogljivosti in širitev proizvodnje na obstoječi lokaciji, s čimer bo Paloma hkrati izboljšala energetsko učinkovitost, delovno okolje in pogoje dela, prav tako pa tudi finančne rezultate.

 

Ker obstoječi lastniki ne morejo zagotoviti ustrezne finančne podpore, potrebne za razvoj družbe, je SDH predlagano dokapitalizacijo podprl. Ponujena cena za delnico družbe Paloma dosežena v postopku dokapitalizacije je po mnenju SDH primerna.

 

Postopek dokapitalizacije je skupaj z njenimi pravnimi in finančnimi svetovalci vodila uprava družbe Paloma, pri čemer SDH na podlagi s strani Palome prejetih informacij ocenjuje, da je bil s strani Palome zasledovan cilj doseganja najvišje vrednosti za delničarje. 

Nazaj na novice