Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 6. 2016

Odstop od sklenjene Pogodbe o povečanju osnovnega kapitala v primeru Paloma, d. d.

SDH je s strani PPRS Holdings Limited (družba je v lasti skladov Abris Capital Partners Limited) prejel v vednost izjavo o odstopu (»Notice of Termination«) od sklenjene Pogodbe o povečanju osnovnega kapitala (»Share Subscription Agreement«), ki ga je v postopku dokapitalizacije z izbranim investitorjem sklenila družba Paloma, d. d.

 

Postopek dokapitalizacije je vodila družba Paloma, d. d. ob sodelovanju finančnega in pravnega svetovalca. SDH pričakuje, da bo uprava družbe Paloma, d. d. kljub odstopu izbranega investitorja preučila vse možnosti za uspešen zaključek postopka dokapitalizacije.  

 

V primeru, da bo postopek dokapitalizacije neuspešno zaključen, bo Slovenski državni holding, d. d. pričel s postopkom prodaje delnic družbe Paloma, d. d., ki so v lasti SDH. V tem primeru bo SDH pred začetkom postopka izvedel vse pripravljalne aktivnosti, ki so potrebne za začetek prodajnega postopka (izvedba cenitve in skrbni pregled). SDH ocenjuje, da bi lahko bile vse pripravljalne dejavnosti zaključene do začetka septembra. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in v skladu s Politiko upravljanja SDH namerava SDH po izvedbi pripravljalnih dejanj izvesti prodajo po metodi  javne dražbe, ki se izvede kot javna prodaja pod vnaprej objavljenimi pogoji prodaje. V tem primeru bo SDH besedilo javne dražbe objavil  v domačih in tujih medijih ter kontaktiral potencialne investitorje, ki so že izrazili interes za nakup družbe Paloma, d. d.

Nazaj na novice