Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 6. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 18. 6. 2019 - NLB d. d. 10%

Nadzorni svet SDH je na svoji 46. korespondenčni seji dne 18. 6. 2019 podal soglasje k Predlogu za prodajo kapitalske naložbe Republike Slovenije v družbi Nova ljubljanska banka d. d., z dne 18. 6. 2019 in k v njem določeni prodajni ceni za delnico/GDR v postopku prodaje preostalega 10% deleža družbe NLB minus 1 delnica.

Nadzorni svet SDH je nadalje soglašal, da SDH pristopi k sklenitvi Prodajne pogodbe (ang. Placement Agreement) z vsemi prilogami, v zvezi s prodajo preostalega 10% deleža družbe NLB minus 1 delnica, potrdil pa je tudi vsebino obvestila o začetku zbiranja ponudb ter številu delnic NLB, ki bodo naprodaj določenim dobro poučenim vlagateljem po postopku ABB in se seznanil z osnutkom obvestila o rezultatih postopka prodaje.

Nazaj na novice