Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 7. 2015

Sklenitev Pogodbe o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d., je dne 30. 7. 2015 kot eden izmed prodajalcev z družbama Merrill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited, kot kupcema, sklenil Pogodbo o prodaji in prenosu poslovnih deležev (v nadaljevanju: Pogodba). Poslovni delež v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., predstavlja 49,0298% osnovnega kapitala družbe ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d. o. o.,  (v nadaljevanju: ELAN).

 

Poleg Slovenskega državnega holdinga, d. d., so Pogodbo podpisali tudi ostali prodajalci, in sicer: Triglav Naložbe, d. d., D.S.U., d. o. o. in Modra zavarovalnica, d. d.. Predmet pogodbe so vsi poslovni deleži v družbi ELAN, ki predstavljajo 100% osnovnega kapitala družbe ELAN in se na kupca prenesejo takoj s podpisom te Pogodbe. 

 
S tem se je uspešno zaključila prodaja 100 % deleža družbe ELAN, d. o. o. 
Nazaj na novice