Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 11. 2018

SDH je uspešno zaključil prvi korak privatizacije NLB

OBVESTILO NI, DELOMA ALI V CELOTI, POSREDNO ALI NEPOSREDNO, NAMENJENO OBJAVI ALI RAZDELITVI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, V AVSTRALIJI, KANADI, NA JAPONSKEM, ALI V KATERI KOLI DRUGI JURISDIKCIJI, KJER JE TO  V NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDPISI TAKŠNE JURISDIKCIJE.

TO OBVESTILO JE OBJAVA ZA NAMENE SLOVENSKEGA ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI) IN PRAVIL O PROSPEKTU ORGANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ZA TRGOVANJE S FINANČIMI INSTRUMENTI (v angleščini: "UK FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY"), IN NI PROSPEKT NITI PONUDBA ZA PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V NOBENI JURISDIKCIJI, VKLJUČNO Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, AVSTRALIJO, KANADO ALI JAPONSKO.

Več o tem: TUKAJ

Z današnjim začetkom kotacije delnic Nove Ljubljanske banka d. d. (NLB) na Ljubljanski borzi in Londonski borzi je SDH uspešno zaključil prvi korak privatizacije NLB, kot mu to nalaga Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije leta 2015.

S tem Republika Slovenija izpolnjuje tudi prvi del zavez do Evropske komisije v zvezi s privatizacijo NLB, ki so bile dane kot posledica državne pomoči NLB v letu 2013 (in so bile spremenjene v letu 2018).

V postopku IPO NLB je bilo prodanih 11.818.181 delnic, kar predstavlja 59,1 % lastniški delež NLB, po ceni 51,50 € na delnico. Za opcijo presežne dodelitve, ki se uporablja za stabilizacijo cene, je namenjenih še 1.181.819 delnic NLB, kar predstavlja 5,9% lastniški delež NLB. Če se v obdobju 30 dni stabilizacijske aktivnosti ne bodo izvajale, pomeni, da je bil prodan 65 % lastniški delež NLB.

Kupnina za prodane delnice znaša 609 mio EUR, brez upoštevanja eventualne kupnine od t.i. stabilizacijskih delnic, ki lahko znaša do približno 61 mio EUR.

Proračun Republike Slovenije je od leta 2013, ko je bilo v NLB vloženih 1.551 mio EUR, že prejel dividende NLB v skupni vrednosti 378 mio EUR, tako da prejeta kupnina ter izplačane dividende znašajo skoraj 1 mrd EUR. Če k temu prištejemo še vrednost zadržanega lastniškega deleža Republika Slovenije v NLB in predvidene bodoče dividende iz tega naslova, vidimo, da bo vložek države v banko v višini 1.551 mio € v celoti povrnjen.

Republika Slovenija ostaja največja posamična delničarka NLB. Pri tem bančna skupina ostaja samostojna slovenska finančna institucija, ki bo še naprej podpirala razvoj slovenskega gospodarstva ter še naprej predstavljala pomemben delež portfelja kapitalskih naložb SDH.

SDH bo nadaljeval postopek privatizacije NLB v skladu s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb in z zavezami Republike Slovenije do Evropske komisije v zvezi s privatizacijo NLB. Do konca leta 2019 bo prodan še preostanek delnic do 75 % minus ena delnica. S tem bo SDH izpolnil svojo nalogo, ki mu jo je v letu 2015 naložil Državni zbor Republike Slovenije.

Predsednica uprave SDH, Lidia Glavina, je ob tem povedala: “Zadovoljni smo, da so se kljub zahtevnim razmeram na kapitalskih trgih za nakup delnic NLB odločili zelo kakovostni mednarodni investitorji. Verjamemo, da bo nova lastniška struktura NLB zagotavljala večjo konkurenčnost in prispevala k nadaljnjemu razvoju družbe. Republika Slovenija ostaja največja posamična delničarka NLB. Pri tem bančna skupina ostaja samostojna slovenska finančna institucija, ki bo še naprej podpirala razvoj slovenskega gospodarstva, Republika Slovenija pa ostaja pomemben delničar. SDH podpira zastavljeno strategijo razvoja NLB in tudi v prihodnje pričakuje ustvarjanje vrednosti in donosa za delničarje.”

Nazaj na novice