Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 11. 2015

Sklenitev Sporazuma z izbranim investitorjem (»Investment agreement«) v postopku dokapitalizacije družbe Paloma, d.d., ki ga je vodila uprava družbe Paloma, d.d.

Slovenski državni holding, d.d., je dne 27. 11. 2015 z družbo PPRS Holdings Limited (družba je v 100 % lasti skladov Abris Capital Partners Limited) sklenil Sporazum, na podlagi katerega se je pod v Sporazumu določenimi pogoji zavezal, da bo na skupščini družbe Paloma, d.d. podprl nameravano dokapitalizacijo družbe s strani Abris Capital Partners Limited (preko PPRS Holdings Limited), v kolikor pred ali na merodajni skupščini ne bo podan nasprotni predlog za dokapitalizacijo družbe Paloma, d.d. pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja Abris Capital Partners Limited (preko PPRS Holdings Limited).

 

Slovenski državni holding, d.d. se je v Sporazumu (pod v Sporazumu določenimi pogoji) tudi zavezal, da bo delnice družbe Paloma, d.d. v svojem imetništvu prodal investitorju v prevzemnem postopku, ki bo sledil izdaji novih delnic v postopku dokapitalizacije, v kolikor ne bo podana s strani tretje osebe konkurenčna prevzemna ponudba pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja Abris Capital Partners Limited (preko PPRS Holdings Limited).

 

Slovenski državni holding, d.d. bo na podlagi sklenjenega Sporazuma, tako na skupščini, kot tudi v okviru postopka prevzema, zasledoval najvišjo možno kupnino za delnico.

Nazaj na novice