Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 11. 2014

Konzorcij prodajalcev Žita, d.d., prejel večje število nezavezujočih ponudb

Dne 31. 10. 2014 se je iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup 183.386 delnic družbe Žito, ki predstavljajo 51,55 % delež osnovnega kapitala družbe Žito, d.d., in so v imetništvu konzorcija prodajalcev, ki ga sestavljajo: Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d., KD Kapital, d.o.o., KD Skladi d.o.o., Adriatic Slovenica, d.d. in NLB Skladi d.o.o..

Slovenski državni holding, d.d., v imenu konzorcija prodajalcev sporoča, da smo prejeli večje število nezavezujočih ponudb strateških in finančnih investitorjev.

Prodajni postopek poteka v skladu s sprejeto časovnico in prehaja v drugo fazo. K sodelovanju v drugi fazi prodajnega postopka bodo povabljeni investitorji, ki so oddali ekonomsko najugodnejše ponudbe in hkrati izkazujejo tudi finančno in pravno sposobnost za uspešno pridobitev delnic.

Nazaj na novice