Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 3. 2014

Izbran pravni svetovalec in izvajalec finančnega skrbnega pregleda (VDD) pri prodaji delnic družbe Nova KBM d.d.

Dne 31. 1. 2013 je Slovenska odškodninska družba, d. d., (SOD) poslala pravnim pisarnam vabilo za oddajo ponudb za pravno svetovanje in izvedbo pravnega skrbnega pregleda v postopku prodaje delnic družbe Nova KBM, d. d.. Glede na oceno SOD, da bodo v postopku potrebne pravne storitve z relativno širokega pravnega področja in glede na to, da gre za zelo pomembno prodajno transakcijo, je bilo vabilo poslano domačim in tujim pravnim pisarnam.

 

V roku je prispelo šest ponudb.

 

Po opravljenih predstavitvah ponudnikov, ki so se uvrstili v ožji izbor, in po izvedenih pogajanjih o elementih pogodbe o pravnem svetovanju, se je SOD odločila, da za pravno svetovanje in izvedbo pravnega skrbnega pregleda v postopku prodaje delnic družbe Nova KBM, d. d., izbere ponudnika White & Case v sodelovanju z odvetniško pisarno Ulčar & partnerji. Pogodba je bila sklenjena dne 13. 3. 2014.

 

Dne 5. 3. 2014 je bila sklenjena tudi pogodba z izvajalcem finančnega skrbnega pregleda.

 

SOD je potencialnim ponudnikom dne 6. 2. 2014 posredovala vabilo za oddajo ponudb za izvedbo finančnega skrbnega pregleda (VDD) pri prodaji delnic družbe Nova KBM, d.d. V roku so prispele tri ponudbe.

 

Po opravljeni analizi ponudb, ki so se uvrstile v ožji izbor, se je SOD odločila, da za izvajalca finančnega skrbnega pregleda izbere KPMG, poslovno svetovanje, d. o. o..

 

V obeh postopkih izbora je sodeloval tudi finančni svetovalec Lazard, ki je med drugim izdelal analizo in podal oceno prispelih ponudb.

Nazaj na novice