Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 25. 10. 2013

Podpis Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe ŽITO, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital, finančna družba, d. o. o., KD Skladi, družba za upravljanje d. o. o., in Adriatic Slovenica, d. d., ki kot imetniki razpolagajo s 180.401 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe Žito, d. d. (oznaka ZTOG) in katerih delež skupaj predstavlja 50,70% osnovnega kapitala te družbe, so dne 23. 10. 2013 podpisali Sporazum o skupni prodaji delnic družbe Žito, d. d.. 

Nazaj na novice