Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 6. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 19. 6. 2019 - Abanka d. d.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 19. 6. 2019 sestal na izredni seji, na kateri je obravnaval predlog uprave SDH za prodajo 100 odstotnega lastniškega deleža družbe Abanka d. d.   

NS SDH je podal soglasje, da se pogodba za prodajo in nakup delnic v družbi Abanka d. d. sklene z najboljšim ponudnikom, to je družbo Nova kreditna banka Maribor d. d.

Več informacij o prodajnem postopku in vrednosti transakcije bo SDH podal po podpisu pogodbe, ki je predviden za četrtek, 20. 6. 2019.

Nazaj na novice