Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 3. 2016

Vplačilo delnic Adrie Airways, d. d. v postopku dokapitalizacije

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 19. 1. 2016 obvestil javnost o uspešno zaključenih pogajanjih o prodaji 91,58% deleža družbe Adria Airways, d. d. Pogodba o prodaji, med drugim, vključuje predhodno dokapitalizacijo družbe Adria Airways, d. d., s strani RS v višini 3,1 mio EUR in dokapitalizacijo s strani kupca 4K Invest (preko 4K KNDNS GmbH) v višini 1 mio EUR.

 

Dne 8. 3. 2016 je Republika Slovenija na podlagi sklepa skupščine družbe Adria Airways, d. d. z dne 19. 1. 2016 v postopku dokapitalizacije družbe vplačala znesek 3,1 mio EUR, 1 mio EUR pa je v skladu s skupščinskim sklepom vplačala družba 4K KNDNS GmbH. Z vplačilom dodatnega kapitala tako s strani RS, kot tudi  s strani kupca, bo družbi omogočena stabilizacija poslovanja, s prodajo pa bo družbi pod okriljem zasebnega lastništva  zagotovljen nadaljnji razvoj, ter s tem vzpostavljeni temelji za ohranitev dolgoročnih učinkov ohranitve slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika.   

 

SDH pričakuje, da bo postopek izdaje  novih delnic in zaključek transakcije (plačilo kupnine in prenos delnic) izveden v mesecu marcu 2016. 

Nazaj na novice