Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 5. 2017

Prodaja Cimosa uspešno zaključena, Družba TCH postala nova lastnica Cimosa

Koper, 18. maj 2017 - Danes se je končal postopek prodaje slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov Cimos družbi TCH, ki je del italijanskega poslovnega sistema Palladio Holding Group. Posel je uspešno zaključen ob izpolnitvi vseh pogojev, zapisanih v Kupoprodajni pogodbi, ki je bila med prodajalci in kupcem podpisana 14. oktobra 2016. Kupnina v višini 100 000 evrov je bila plačana prodajalcem. Izveden je bil tudi prenos delnic in vpis lastniških deležev. TCH je za potrebe dokapitalizacije Cimosa na fiduciarni račun  že nakazal 18,3 mio EUR svežega kapitala, ki bo delno namenjen obratnemu kapitalu za posodobitev proizvodnje in izboljšanje poslovanja ter upravljanja družbe, delno pa poplačilu bilateralnih bank. Pretežni del preostanka obveznosti do bilateralnih bank pa bo kupec predvidoma poplačal do konca maja, ko bo Cimosu zagotovil svežo likvidnost v višini 15 milijonov EUR. 

 

Vodstvo Cimosa je izvedlo temeljito operativno prestrukturiranje, ki se je začelo leta 2014 in ki je bilo ključnega pomena za razvoj družbe. Hkrati je potekalo finančno prestrukturiranje in iskanje novega lastnika. Ta proces se je uspešno zaključil danes.

 

Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je vodila konzorcij prodajalcev 92,3-odstotnega lastniškega deleža v Cimosu, je ob zaključku prodaje Cimosa dejal: »Ob zaključku postopka prodaje Cimosa, ki je trajal skoraj dve leti in je bil izjemno kompleksen, lahko z zadovoljstvom povemo, da smo prečkali ciljno črto in da so vsi vpleteni deležniki trdno prepričani, da je to najboljši možni izid za Cimos in vse vključene deležnike. Po dolgotrajnem postopku prodaje je Cimos končno dobil novega lastnika in predvsem strateško usmerjenega partnerja, ki bo družbi lahko zagotovil nov začetek ter poskrbel za njeno nadaljnjo rast in razvoj. Palladio ima - skozi naložbe v skupino Dynamic Techologies Group in TCH - obsežne izkušnje in svetovno prepoznavnost v avtomobilski industriji, prav tako pa ima za sabo že vrsto primerov, kjer so uspešno preoblikovali podjetja. Vlagatelj bo Cimosu zagotovil potrebna znanja in sredstva za nadaljnji uspešni razvoj podjetja ter njegovo vnovično uvrstitev na seznam najuspešnejših podjetij. DUTB je izredno zainteresirana za vzdržno poslovanje Cimosa v prihodnje in bo skrbno spremljala nadaljnji dolgoročni razvoj tega industrijskega velikana, izjemno pomembnega za Slovenijo, saj v prihodnje ostaja glavna upnica prestrukturiranega in privatiziranega podjetja.

 

Lidia Glavina, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga je prav tako zadovoljna s sklenitvijo posla s Cimosom: »SDH je kot član prodajnega konzorcija v prodajnem postopku aktivno sodeloval, saj je bilo ključno, da se postopek prodaje uspešno zaključi zaradi ohranitve znanja in tehnologije, ki je v družbi Cimos na vrhunski ravni, kot tudi zaradi ohranitve čim večjega dela njegove proizvodnje ter ohranitve delovnih mest. Potrebno se je zavedati, da je bilo za Cimos, ki danes sicer posluje bolje kot v preteklosti in dosega boljše rezultate, ključno, da v njegovo lastniško strukturo vstopi zasebni investitor s svežim kapitalom. Na tej podlagi bodo Cimosovi kupci podaljševali sodelovanje z njim, kar daje dodatni pozitivni signal za obstoj in uspešno delo družbe.

Potrebno je poudariti, da gre za uspešen zaključek izredno zahtevnega prodajnega postopka, ki je toliko bolj specifičen, ker je potekal hkrati s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem družbe po izvedeni pravnomočni prisilni poravnavi. V prodajnem postopku je bilo potrebno doseči dogovore z velikim številom deležnikov, zato smo zelo zadovoljni, da so vse strani, ki so aktivno sodelovale v prodajnem postopku, verjele v Cimosov potencial in vztrajale v pogajanjih, jih uspešno zaključile ter s tem družbi dale možnost za nadaljnje poslovanje v prihodnosti.

 

Cimosu želimo v prihodnje veliko poslovnih uspehov in nadaljnji razvoj.«

 

Gino Berti, predsednik upravnega odbora TCH, je ob zaključku posla spregovoril še nekaj besed o prihodnosti: "Transakcija je zahtevala izjemen angažma vseh deležnikov in treba je jasno povedati, da današnjega mejnika ne bi bilo mogoče doseči brez tesnega sodelovanja med prodajalci, poslovodstvom, zaposlenimi in njihovimi zastopniki, slovenskimi in neslovenskimi bankami, kupci, dobavitelji ter državo in lokalno politiko.  Radi bi se zahvalili vsem, zlasti ministroma Zdravku Počivalšku in Goranu Mariću, ki sta vložila veliko truda v reševanje spora, ki je trajal dve desetletji in je tudi predstavljal veliko oviro pri sklenitvi kupoprodajnega sporazuma.

 

Novi lastnik in poslovodstvo se bosta z vso zavzetostjo trudila zagotoviti nova naročila za Cimos, saj so ta v zadnjem času močno upadla, med drugim tudi zaradi težkega finančnega položaja Cimosa. Ključno nalogo za uspešno sanacijo družbe bo predstavljala obnovitev portfelja naročil na sprejemljivo raven, pri čemer se ta proces že pospešeno odvija. Začeli so se že konstruktivni pogovori in pogajanja s ključnimi kupci Cimosa, ki so hkrati tudi dolgoletni partnerji TCH, novi lastnik in poslovodstvo pa sta prepričana, da si bo Cimos lahko povrnil njihovo zaupanje.

 

Kljub temu pa nas čakajo še mnogi izzivi, zato ne gre pričakovati, da bodo rezultati reorganizacije Skupine vidni takoj, zlasti ob upoštevanju specifičnega delovanja avtomobilske industrije, kjer običajno od pridobitve naročila do dobave izdelkov mine tudi do 18 mesecev. Kljub temu smo na podlagi naših preteklih izkušenj prepričani, da bo lahko Cimos uspešno saniran v razumnem roku ob naši močni podpori.

 

TCH je ponosen, da je postal Cimosov strateški partner, pri tem pa je trdno zavezan k izvajanju dolgoročnega načrta, ki bo zagotovil uspešno prihodnost za Cimos in vse njegove deležnike. Za doseganje tega cilja bomo že letos vložili 35 milijonov evrov. Načrtujemo, da bomo v naslednjih treh letih vložili dodatnih 50 milijonov evrov v racionalizacijo in konsolidacijo industrijske baze Cimosa ter tako našemu celotnemu poslovnemu sistemu omogočili, da bo lahko uspešno krmaril med čermi cikličnih nihanj, ki so značilna v avtomobilski industriji. Tako bomo lahko v največji možni meri vpregli poslovni in proizvodni potencial skupine TCH-Cimos.

 

Sedež nove poslovne skupine bo v Kopru. V Sloveniji bo ostal tudi razvoj poslovne skupine, kar bo v dolgoročni perspektivi ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.«

 

Giorgio Drago, predsednik upravnega odbora Palladio Holding, je izjavil: »Veseli nas, da smo uspešno sklenili to kompleksno transakcijo, v katero smo v zadnjih mesecih vložili veliko truda. Posebej bi rad izpostavil, da takšnega izida ne bi bilo mogoče zagotoviti brez podpore vseh vključenih deležnikov. Zdaj sta TCH in Cimos pripravljena, da združita moči, s ciljem ustvariti vodilno evropsko skupino za proizvodnjo avtomobilskih delov ter dodatno okrepiti trdna in dolgoročna partnerstva s svojimi strankami. V holdingu Palladio bomo to podprli z našimi izkušnjami in bogatim znanjem iz avtomobilske industrije, ki smo ga pridobili skozi upravljanje naših naložb, hkrati pa bomo izkoristili preizkušene možnosti za uspešno upravljanje kompleksnih poslovnih sanacij.«  

 

Gerd Rosendahl, predsednik uprave Cimosa, je ob tej priložnosti povedal: »Izredno zadovoljni smo, da je po skoraj dveh letih trajajočem procesu in naporih vseh sodelujočih strani, prišlo do uspešnega zaključka privatizacije skupine Cimos. Prepričan sem, da sta Palladio Automotive in Cimos odlična strateška kombinacija.

 

Naveza med Palladiem Automotivom in Cimosom je z izjemnim sinergijskim potencialom in z globalnim pokrivanjem tržišča nedvomno prava podlaga za uspešnost družbe v prihodnosti. Pogoj za krepitev Cimosovega položaja na avtomobilskem trgu pa je tudi nadaljnje izvajanje aktivnosti za optimizacijo poslovanja, ki so že doslej prispevale k ogromnemu napredku, zahvaljujoč se zavzetosti in pripadnosti zaposlenih v vseh poslovnih procesih in v vseh regijah, v katerih deluje skupina. Ponosni smo na doseženo v zadnjih treh letih in veselimo se poslovnih izzivov in priložnosti, ki so pred skupino. Skupino, ki bo dolgoročno ustvarjala vrednost lastnikom, kupcem in zaposlenim.«

Nazaj na novice