Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 7. 2015

Obvestilo o sklenitvi Pogodbe o prodaji 100 % lastniškega deleža Republike Slovenije v družbi Nova KBM, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., je dne 30. 6. 2015 v imenu in za račun Republike Slovenije kot prodajalcem sklenil pogodbo o prodaji 10.000.000 delnic izdajatelja Nova KBM, d. d., ki skupaj predstavljajo 100 % delež delnic v osnovnem kapitalu družbe Nova KBM, d. d., po ceni 25 EUR za delnico oziroma skupaj 250 mio EUR. Nakup delnic sta preko skupnega podjema izvedla ameriški upravljavec alternativnih investicijskih skladov Apollo in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki nakup financirata v razmerju 80 % Apollo in 20 % EBRD. Plačilo kupnine in prenos delnic na kupca bosta izvedena po izpolnitvi odložnih pogojev.

Nazaj na novice