Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 12. 2013

Podpis Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem pri prodaji 73,34% deleža v družbi Aerodrom Ljubljana, d.d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 18. 12. 2013 podpisala Mandatno pogodbo s finančnim svetovalcem KPMG pri prodaji delnic v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., Republike Slovenije, Kapitalske družbe, d. d., Zavarovalnice Triglav, d. d., KD skladov, d. o. o., in NFD, d. d., v družbi Aerodrom Ljubljana, d. d..

 

Slovenska odškodninska družba, d. d., (v nadaljevanju: SOD), ki je v imenu prodajnega konzorcija vodila postopek izbora finančnega svetovalca pri prodaji delnic izdajatelja Aerodrom Ljubljana, d. d., je dne 24. 10. 2013  poslala 15 potencialnim finančnim svetovalcem (mednarodnim finančnim institucijam) prošnjo za oddajo ponudbe za izvedbo storitev finančnega svetovanja (Request for proposals – RfP). Rok za oddajo ponudb se je iztekel dne 5. 11. 2013. Do roka je SOD prejel 6 ponudb. Na podlagi ponudbe in predstavitve je bil kot najboljši ponudnik izbran KPMG poslovno svetovanje,  d. o. o.  (v nadaljevanju: KPMG).

 

Reference KPMG so na področju infrastrukture obsežne in kvalitetne. Naj omenimo le nekatere:  svetovalec vladi pri prodaji Cardiff Airport, finančni svetovalec pri prodaji Frankfurt-Hann airport, svetovalec kupcu pri transakciji portugalskega operatorja ANA itd.

KPMG bo postopek prodaje vodila pod vodstvom mednarodne ekipe.

 

Z Mandatno pogodbo finančni svetovalec KPMG s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prevzema svetovanje pri prodaji delnic v družbi Aerodrom Ljubljana, d. d.. Obveznosti finančnega svetovalca so predvsem, da predlaga najustreznejšo metodo in čas izvedbe prodaje, predlaga in organizira postopek izbire kupca, pripravi podrobno časovnico postopka prodaje, predlaga in povabi vse perspektivne kupce, pripravi razno dokumentacijo v postopku prodaje, predlaga izbor ožjega kroga kupcev, koordinira potek skrbnega pregleda, koordinira in skupaj s prodajalci izvede pogajanja s perspektivnimi kupci, poda predlog za izbiro kupca, poda predlog dejanj, ki so potrebna za sklenitev in realizacijo posla prodaje, idr.

 

KPMG bo potencialne kupce med drugim obvestil tudi, da obstajata še dva delničarja (Modra zavarovalnica in Abanka), ki sta zainteresirana prodati svoje delnice kupcu, ki bo izbran v postopku prodaje, in ju povezati z izbranim kupcem, s katerim bodo lahko sklenili kupoprodajne pogodbe, z namenom nakupa 75,5% kontrolnega deleža v družbi Aerodrom Ljublljana, d. d..

 

SOD s podpisom Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem KPMG nadaljuje prodajni postopek družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., v skladu s sklepom Državnega zbora z dne 21. 6. 2013.

Nazaj na novice